Til hovedinnhold
Viser 111–120 av 2094 treff.
 • Ung virkelighet (Film om «annerledeshet»)

  27.01.2016 | DVD

  Hva er «annerledeshet»? Hvem er «annerledes»? Film om Malene (19), Jørgen (17), Elise (16) og Jostein (18) som vi følger gjennom et halvt år. Via videodagbøker, intervjuer og opptak får vi del i deres ...
 • Brosjyre om leppe- kjeve- ganespalt

  25.08.2021 | Bok/hefte

  ...uforberedt på. Mange har ikke hørt om LKG, og de færreste har sett et barn med spalte.(Utdrag fra brosjyren) I denne borsjyren kan du lese om: å få et barn med spalte fakta om spalter mating språk- og taleutvikling ...
 • Opptak fra fagdager om multifunksjonshemming

  26.02.2024

 • Om Windows forstørrelsesprogram (Windows 10)

  09.02.2021 | Kapittel

 • Om tilpasninger i ulike versjoner

  16.05.2024 | Kapittel

 • Om Engasjerende leser i Edge

  16.05.2024 | Kapittel

 • Om filmen Rom for mangfold

  22.06.2016 | Publikasjon

  Her kan du lese meg om hva filmen Rom for mangfold inneholder. Ulike historier med ulikt utgangspunkt Morten (14) går på Farsund barne- og ungdomsskole. Han har ADHD og har skapt store utfordringer i skolemiljøet ...
 • Hvordan søker jeg om tjenesten?

  16.09.2021 | Kapittel

  ...samarbeid med skoler eller barnehager dersom ikke hele kommunen ønsker et felles kompetanseløft.  Søk om DDI som systembasert tjeneste. DDI gjennom Kompetanseløftet Hele kommuner kan søke DDI som tiltak gjennom ...
 • Hvordan søke om digitale kommunikasjonsmidler

  10.04.2024 | Kapittel

  ...hjelpemidler ut fra beskrevet behov i søknaden, og den til enhver tid gjeldende rammeavtale for kommunikasjonshjelpemidler. Dersom man søker om utprøving, innebærer dette at det skal være mulig for bruker å bytte ...
 • Mistanke om hjernerelaterte synsvanskar (CVI)

  23.10.2023 | Kapittel

  ...til å mistenkje at dei synsmessige utfordringane kjem av ein hjernerelatert synsvanske (CVI). Det gjeld til dømes viss barnet er prematurt eller har cerebral parese eller ei medisinsk historie som inkluderer ...