Til hovedinnhold
Viser 1311–1320 av 2114 treff.
 • Stamming og teknologi

  21.02.2018 | Artikkel

  ...tilgjengelige, eller små AAF-apparater. Apparatet må tilpasses for hvert individ. Det er mulig å søke om å få dekket teknisk taleflythjelpemiddel hos NAV hjelpemiddelsentral (lenke?).  18. I en artikkelserie ...
 • Teknologi og løpsk tale

  21.02.2018 | Artikkel

  ...situasjoner og eventuelle øvingssituasjoner. Dette kan være gode hjelpemidler for å øke bevisstheten om egen tale og gi grunnlag for valg av tiltak. Andre typer applikasjoner kan gjøre det lettere å skaffe ...
 • Videregående skole

  28.05.2020 | Kapittel

  ...med å lære seg å bruke kompenserende læringsressurser. God tilrettelegging handler derfor i stor grad om å hjelpe elevene med å bruke teknologi effektivt. Lærerens digitale kompetanse påvirker i stor grad ...
 • Den inkluderende samlingsstunden

  07.03.2024 | Artikkel

  E-læring om muligheter og utfordringer i tilrettelegging for barn med multifunksjonshemming og kombinerte sansetap og døvblindhet.   Målgruppe: Barnehagepersonale, men kan også være nyttig for alle som ...
 • Kartlegging av utviklingsmessige språkforstyrrelser (DLD)

  04.08.2023 | Kapittel

  ...språkforstyrrelser, er god kartlegging en forutsetning for å få oversikt over hvilken type vanske det er snakk om, grad og omfang.  Å kartlegge språkforstyrrelser vil si å kartlegge språkområdene semantikk, grammatikk ...
 • Konsentrasjonsvansker

  04.08.2023 | Kapittel

  ...bearbeide instruksjoner og viktige trinn i oppgaven Opprettholde oppmerksomheten under arbeidet Sjekke om svaret gir mening Dette gjør at slike elever kan gå glipp av vesentlig informasjon og streve med å ...
 • Veileder i skriveutvikling

  09.06.2023 | Artikkel

  ...representerer lyder i ord. Utvikling i skriving kan sammenlignes med utvikling av språk ellers – det handler om å ha noe å formidle i en bestemt sammenheng, og å bruke språket på det nivå du faktisk er på. Personer ...
 • – Blir godt fulgt opp

  07.03.2023 | Artikkel

  ...for å skaffe læreplass i staten. Hun ble innkalt til intervju som gikk bra, og fikk deretter tilbud om læreplassen. Shabana – Oppgavene er varierte. Jeg jobber blant annet med arkiv, kursadministrasjon ...
 • – Vær deg selv!

  07.03.2023 | Artikkel

  ...og godt arbeidsmiljø. Til andre som skal ut å finne seg en læreplass, har han følgende råd: – Selv om det kan være vanskelig å få læreplass, så gi ikke gi opp håpet. Vær deg selv når du møter opp til jobbintervju ...
 • Hyggelige og flinke fagfolk

  28.10.2022 | Artikkel

  ...mest jobbing med AV og streaming – Jeg begynte i systemet som sivilarbeider. Deretter fikk jeg tilbud om fast jobb innenfor IKT og AV. Jeg takket ja til dette og syntes jobben var både interessant og lærerikt ...