Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1451 - 1460 av 1947 treff.

 • På vei til å bli en god leser

  23.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  Språkmarkører (Exel) Om materiellet Kartlegging er en viktig del av prosessen med å tilrettelegge opplæringen til den enkelte elev og er en forutsetning for å imøtekomme målsettingen i KL06 om tilpasset opplæring ...
 • Interaksjoner mellom de yngste barna med cochleaimplantat og andre barn i barnehagen

  04.03.2016 | Artikkel

  Artikkel om cochleaimplantat og samhandling mellom barn i barnehagen. I artikkelen stilles følgende forskningsspørsmål: Hvordan deltar små barn med cochleaimplantat i interaksjoner med andre barn i barnehagen ...
 • Dysleksi, oppdage vansken

  04.09.2017 | Artikkel

  ...liten interesse for høytlesing og bokstaver at familiemedlemmer har lese- og skrivevansker Les mer om dysleksi og tilrettelegging i førskolealder Begynneropplæring På skolen begynner den formelle lese- ...
 • Dysleksi og skriving

  04.09.2017 | Artikkel

  Du kan lese mer om tilrettelegging for elever med dysleksi knyttet til  Dysleksi og tilrettelegging i grunnskolen dysleksi og teknologi dysleksi og læringsressurser Du kan lese mer om de grunnleggende ...
 • Nedsatt hørsel og overganger

  01.07.2016 | Artikkel

  ...starte to år i forveien. Kompetent personale skal på plass og rom skal gi gode lytteforhold. Les mer om forberedelse til skolestart.  God skolestart med nedsett høyrsel Fra barneskole til ungdomsskole Overgang ...
 • Nedsatt hørsel og tidlig innsats

  28.06.2016 | Artikkel

  ...barsel- og nyfødtintensiv avdeling gjennomfører screeningen. Foreldre får dermed tidlig informasjon om et hørseltap. Barn blir hørselstestet når de sover eller er i ro. Testen er enkel, smertefri og rask ...
 • Oppvekst med funksjonshemming – familie, livsløp og overganger

  15.09.2016 | Nettressurs

  ...livet til barna og deres nærmeste. PS: Trykk på ikonet "CC" dersom du vil se en film tekstet. Om studien Om studien Hjelpeapparatet: Fragmentert og uoversiktlig, tilfeldig rettighetsinformasjon  Hjelpeapparatet ...
 • DIAS - testverktøy

  05.03.2020 | Kartleggingsmateriell

  ...kan vurdere om spesifikke symptomer på taleapraksi er tilstede, og måle taleapraksiens alvorlighetsgrad. Verktøyet egner seg også for å evaluere effekten av tiltak, ved at man kan undersøke om de spesifikke ...
 • Inkludering og dysleksi

  21.06.2019 | Artikkel

  ...klassen sin og ønsker å ta mest mulig del i det som skjer der. Hensynet til dette skal veie tungt, selv om det i noen tilfeller er nødvendig at elevene tar del i aktiviteter på utsiden av klassen. Faglig inkludering ...
 • Etterutdanning i flerspråklighet og utredning

  09.12.2022 | Artikkel

  Sluttoppgaven og fullføring Evaluering Praktisk informasjon Når du får beskjed om at du er tatt inn på kurset vil det følge informasjon om hvordan du logger deg inn på e-læringskurset og en kurskode. Etterutdanningen ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!