Til hovedinnhold
Viser 1771–1780 av 2130 treff.
 • Språklydsvansker

  04.08.2023 | Kapittel

  ...e eller cerebral parese. Når det ikke foreligger noen kjent årsak til språklydsvansken, snakker vi om en funksjonell vanske. Språklydsvansker med ukjent årsaksbakgrunn utgjør den største vanskegruppen ...
 • Kartlegging av språklydsvansker

  06.09.2023 | Kapittel

  ...viktig å kartlegge øvrige språklige ferdigheter (språkforståelse og språkproduksjon) for å forsikre seg om at man har en grundig forståelse av vansken. Barn kan ofte “lure” oss til å tro at de forstår alt som ...
 • Tilpasset opplæring

  23.08.2023 | Kapittel

  ...elev, ut fra individuelle sansemessige, kognitive, motoriske og sosiale forutsetninger. Prinsippet om tilpasset opplæring er understreket både i opplæringslova og i læreplanverket. Skolehverdagen for barn ...
 • Medfødt døvblindhet

  11.05.2023 | Kapittel

  ...sansetap der det er mulig å kompensere sansetapene ved hjelp av syns- og hørselshjelpemidler. Les mer om: synshjelpemidler hørselstekniske hjelpemidler Noen barn har et medfødt kombinert sansetap som er så ...
 • Overganger

  18.03.2022 | Kapittel

  ...er (ASF) er svært ulike og krever individuell tilrettelegging i barnehage og skole. Det vil handle om tilpasning av opplæringen og organisering av barnehage – og skoletilbudet. I tillegg kan noen også ...
 • Avlesningsoppgaver

  16.04.2024 | Kapittel

  ...for ulike trinn og kan brukes med en elev, en gruppe eller en klasse.    Oppgaver til fortellingen om bryllup. Passer til elever på høyere trinn, eller yngre elever med høy tegnspråkkompetanse. Video Oppgave ...
 • Formidling

  17.08.2023 | Kapittel

  ...instruksjon under støyende forhold. verbal instruksjon Dersom verbal instruksjon ikke gir god nok forståelse om hvordan en utøvelse utføres, kan lærer bane bevegelsen for eleven. Nedenfor kan du se et eksempel på ...
 • Bruksanvisning frikort

  28.06.2022 | Kapittel

  Uttale-firkort Eg henta ideen til dette på eit veldig godt kurs om artikulasjon ved Ingebjørg Skaug. Eg har laga stadig nye seriar, skreddarsydd for enkelt-elevar eller slagramma (f eks dysartri), og bruka ...
 • OCR - Apper til å skanne med

  05.10.2021 | Kapittel

  Det finnes ulike skanneapper til iPad som gjør om tekst på bilder til tekst du kan få lest opp, eller jobbe videre med i tekstbehandling. På nettsidene våre har vi beskriver av blant annet Microsoft Office ...
 • All Aboard – få alle med

  28.03.2017 | Prosjekt

  ...tre andre organisasjoner i Erasmus-prosjektet All Aboard. Målet var å utvikle og styrke kompetansen om inkluderende læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov. Gå til All Abords nettside ...