Til hovedinnhold
Viser 1801–1810 av 2071 treff.
 • Syns- og hørselssans

  21.09.2023 | Kapittel

  ...synsinntrykkene slik at vi danner oss et bilde av omgivelsene. Synssansen gir oss rask og presis informasjon om miljøet rundt oss på nært hold og på avstand. Vi bruker synet i mange aktiviteter. Med synet kan vi ...
 • Friminutt og SFO/AKS

  28.09.2023 | Kapittel

  Les mer om voksenrollen. Behovet for ledsaging vil variere ut fra elevens synsfunksjon og type aktivitet. En god ledsager er viktig for å kunne skape trygghet, mestring og inkludering. Avklar om eleven ...
 • Modul 4 - Avslutning

  05.06.2024 | Kapittel

  ...andre. Da er det din kunnskap om tegn-til-tale som kommunikasjonsform, dine ferdigheter i å bruke tegn og dine holdninger til inkluderende språkmiljø som blir avgjørende for om hovedmålet nås.  Gå gjerne ...
 • Strip Designer

  03.05.2016 | App

  ...kunne synliggjøre hva andre tenker i en situasjon, og vil kunne være et godt utgangspunkt til å snakke om empati.     Diktere tekst inn i boblene med Siri (se innstillinger på iPaden). Kombinere med talesyntese ...
 • Mobilize Me

  07.02.2018 | App

  ...og kan dermed dempe stress og gi tryggere rammer. Det blir lettere å rette fokus og konsentrere seg om den aktiviteten som pågår. Verktøyet kan derfor bidra til økt deltagelse i fellesundervisning og sosialt ...
 • Tidlig identifisering og tilrettelegging for barn med ADHD-liknende atferd i barnehagen

  09.12.2016 | Bok/hefte

  Rapporten beskriver prosjektets faser og evaluering, der målet har vært å øke kunnskap om tidlig identifisering av ADHD-lignende adferd i barnehagen. Pedagoger i barnehage erfarer at nesten halvparten ...
 • Pek og retning i tekstbinding

  03.05.2024 | Kapittel

  ...bevegelseskomponent, retningen i blikket samt ansiktet og retningen i bevegelsen i overkroppen. Noen snakker om dette som plassering av tegn i tegnrommet, andre kaller det lokalisasjon. Når retning er valgt her ...
 • Assassins Creed – Discovery Tour

  31.08.2022 | App

  Creed - Discovery Tour er en pedagogisk utgave av den originale versjonen. I spillet får du kunnskap om ulike historiske epoker uten voldelige scener. Her får du beskrevet hvordan du kan bruke spillet sammen ...
 • Universelle tiltak i skolen

  15.06.2022 | Kapittel

  ...rom Mulighet til å skjerme seg i klasserommet Minimere visuell støy på veggene i klasserommet Tilbud om vurderingsformer som bygger på elevens styrker Faste samtaler med en trygg voksen på skolen Bruk av ...
 • Punktskrift i iOS

  20.02.2024 | Kapittel

  Punktskrift på skjerm i rotoren. Skjermen omdannes da til et 6-punkts punkttastatur. Du kan lese mer om dette i teksten Å skrive på en iOS-enhet. Koble ei leselist til iOS-enheten Sjekk først at Bluetooth ...