Til hovedinnhold
Viser 1801–1810 av 2068 treff.
 • Nedsatt arbeidstempo (prosesseringshastighet)

  04.08.2023 | Kapittel

  ...tilrettelegging Sørge for gjentakelser med litt variasjon i muntlig undervisning: Læreren kan for eksempel spørre om noen kan forklare det som ble gjennomgått med egne ord. Gi ekstra tid til oppgaver og prøver. Blande ...
 • Praktisk informasjon

  14.08.2023 | Artikkel

  ...blant annet deltakelse, selvhevdelse, involvering og engasjement, lek og læring. Det vil være innlegg om det viktige samarbeidet, å planlegge for språkutvikling og å tilrettelegge for samtaler, språkmiljø ...
 • Voksenrollen

  23.10.2023 | Kapittel

  ...veien for det sosiale samspillet med medelevene. Hvis eleven har en ekstra ressurs, bør det avklares om denne også kan være en ressurs for hele klassen. Tips til den voksne ...
 • – Ta utgangspunkt i barnets interesser

  13.12.2023 | Artikkel

  ...så ta i bruk i samhandling med andre barn, forklarer rådgiveren. Når miljøet rundt barnet er enige om hvordan de skal møte barnets uttrykk, vil læringen skje raskere. Kartlegging av barnets interesser ...
 • Delta i samlingsstund

  30.01.2018 | Kapittel

  ...den forutsigbar og trygg. Gode tilretteleggingsstrategier kan være visuell eller taktil informasjon om rekkefølgen av det som skal skje å visualisere innhold og tema siden barn med autisme har forståelsesvansker ...
 • Småbarn med utviklingsvansker utsettes for gjentatte krenkelser og erting

  02.02.2022 | Prosjekt

  Elise Øksendals doktorgradsprosjekt har undersøkt om barn med spesielle behov opplever mer mobbing sammenlignet med typisk utviklede barn, og om barn med spesifikke typer vansker opplever mer mobbing sammenlignet ...
 • Læringsaktiviteter og skolefravær

  13.04.2021 | Kapittel

  ...læreren fikk en relasjon og eleven var klar for flere utfordringer fra læreren. For mer informasjon om spillet se: GeoGuessr | www.statped.no. Film og krimgåte Produksjon av film i form av en krimfortelling ...
 • Enkel stemmeøvelse

  16.05.2023 | Kapittel

  Om du bruker stemmen mye i hverdagen har du kanskje kjent at du blir sliten. Halsen kan føles sår og stemmen annerledes.  Det kan være et tegn på at stemmebåndsmuskulaturen er overbelastet. Folk som bruker ...
 • Syns- og hørselssans

  21.09.2023 | Kapittel

  ...synsinntrykkene slik at vi danner oss et bilde av omgivelsene. Synssansen gir oss rask og presis informasjon om miljøet rundt oss på nært hold og på avstand. Vi bruker synet i mange aktiviteter. Med synet kan vi ...
 • Friminutt og SFO/AKS

  28.09.2023 | Kapittel

  Les mer om voksenrollen. Behovet for ledsaging vil variere ut fra elevens synsfunksjon og type aktivitet. En god ledsager er viktig for å kunne skape trygghet, mestring og inkludering. Avklar om eleven ...