Til hovedinnhold
Viser 1831–1840 av 2067 treff.
 • Aktiviteter å jobbe med, og måter å jobbe på

  30.05.2023 | Kapittel

  ...alfabetiske koden» trenger personene som skal lære seg å lese og skrive å møte aktiviteter som omhandler:  Bokstav – lyd  Analyse  Syntese  Avkoding  Veien fra modellering til mestring  I aktivitetene ...
 • Skreddersøm og individuelle tiltak for elever med ADHD

  15.06.2022 | Kapittel

  ...forberedelsesfilm hver dag. Filmen ga henne informasjon om innholdet i skoledagen neste dag, og hvem hun skulle være sammen med. Foreldrene rapporterte om at Ida så filmen flere ganger på ettermiddagen og at ...
 • Struktur, oversikt og forutsigbarhet

  18.03.2022 | Kapittel

  ...situasjoner og hva som er forventet av dem.  Den pedagogiske tilretteleggingen handler først og fremst om å etablere en god og fast struktur i alle situasjoner slik at barnet/ungdommen med autisme får oversikt ...
 • Code Jumper - kodeverktøy

  13.06.2022 | Kapittel

  Code Jumper er et kodeverktøy som er utviklet for å lære elever med alvorlig synssvekkelse og blindhet om programmering. Code Jumper består av fysiske deler. Delene kalles hub, poder og plugger og kan settes ...
 • Dysleksi

  04.08.2023 | Kapittel

  Det er ikke helt klart hva som er årsaken til at noen utvikler dysleksi. Sannsynligvis dreier det seg om ulike årsaksforhold som virker sammen. Vi vet at arv kan gjøre oss disponert for å utvikle dysleksi ...
 • IVAS - informasjons-og kommunikasjonsverktøy

  27.01.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...ha god nytte av å bruke IVAS, gjerne i samarbeid med kvalifiserte personer som PPT. Det er ikke krav om formell godkjenning for å benytte IVAS. Det er allikevel viktig at du har god kjennskap til kartlegging ...
 • Prowise Presenter

  16.09.2019 | App

  ...produksjon i de fleste fag eller som et planleggingsverktøy for lærere. Her kan du se en instruksjonsfilm om Prowise Presenter.  ProwisePresenter - instruksjonsfilm I appen finner du verktøyene: Tankekart Ordsky ...
 • Micro:Bit

  12.09.2019 | App

  ...programmering får du god støtte til å utføre oppgaver gjennom forslag til kommandoer og veiledning om du gjør feil. Både i appen Micro:Bit og på microbit.org er det laget instruksjoner til ulike oppgaver ...
 • Gone Home - en interaktiv fortelling

  16.03.2018 | App

  ...detaljer i ulike typer muntlige tekster om allmenne emner og faglige emner knyttet til eget utdanningsprogram forstå hovedinnhold og detaljer i tekster av varierende omfang om forskjellige emner drøfte engelskspråklige ...
 • Er vansker med uttale og språk det samme?

  04.08.2023 | Kapittel

  ...årsaker til at et barn kan ha vansker med uttale. Det kreves kartlegging for å finne ut om barnets vanske dreier seg om en uttalevanske eller er en del av en større vanske som rammer flere deler av språket ...