Til hovedinnhold
Viser 1841–1850 av 2090 treff.
 • Teams med skjermleser

  23.02.2024 | Kapittel

  ...plattformer fra alle enheter om du benytter PC, Mac, Chromebook eller en mobil enhet. Teams er en del av Microsoft 365 og det må benyttes en tilhørende konto for pålogging. I delen om Microsoft 365 omtaler vi ...
 • Chrome OS

  20.02.2024 | Kapittel

  Nedenfor beskriver vi operativsystemet Chrome OS fra Google. Du finner informasjon om den innebygde skjermleseren i Chrome OS, ChromeVox, i kapitlet ChromeVox for Chrome OS. Hva er Chromebook Chromebook ...
 • Personer med anomisk afasi (ordleting)

  28.06.2022 | Kapittel

  ...bilde gjør det lettere å huske det en skal si, enn å skulle fortelle uten å se det en skal fortelle om. NB! Disse hukommelsesvanskene har ingenting med dårlig hukommelse generelt å gjøre! 4. Språkstimulering ...
 • Sårbarhet ved tolket samhandling

  07.02.2022 | Kapittel

  ...over, og anerkjenner. Hvis det er noe som skurrer, eller noe en ikke forstår, er det en god regel å be om å få gjentatt det som ble sagt. Men det er ikke gitt at barn er klar over at de ikke forstår. Barn ...
 • Planer og kalender

  22.10.2019 | Kapittel

  ...enkeltoppgaver inn i timeplanen/ dagsplanen og kombinere med påminnelser og andre funksjoner som støtter opp om struktur og forutsigbarhet. Elevmedvirkning og eierskap For at støtten skal være nyttig for eleven ...
 • Regneark

  02.09.2019 | Kapittel

  ...over hele skjermbildet og kan lett sjekke for eksempel formellinje eller en kolonneoverskrift selv om skrivemerket står i en celle nede i regnearket. Slik informasjon kan du også få med skjermleser, men ...
 • Forskning på bruk av programmering i opplæringen

  01.03.2021 | Kapittel

  ...knyttet til kognitive ferdighter, sosiale ferdigheter og ferdighetenes generaliserbarhet. Du kan lese mer om programmering og styrke sentrale ferdigheter her. Programmeringsroboter i undervisningen gir gode muligheter ...
 • Energitap

  23.08.2023 | Kapittel

  ...utfordringer som er mer enn et hørselstap pluss et synstap. Hørselstapet gjør at de må konsentrere seg ekstra om hva som blir sagt. Avhengig av lyd- og støyforholdene, må det brukes munnavlesning, kroppsavlesning ...
 • Fysisk tilrettelegging

  17.01.2024 | Kapittel

  ...nedsatt hørsel å være aktive deltakere i alle miljøer der de oppholder seg. Offentlige bygninger har krav om universell utforming. Dette innebærer at de er fysisk tilrettelagt slik at de kan brukes av alle. Kravene ...
 • Er vansker med uttale og språk det samme?

  04.08.2023 | Kapittel

  ...årsaker til at et barn kan ha vansker med uttale. Det kreves kartlegging for å finne ut om barnets vanske dreier seg om en uttalevanske eller er en del av en større vanske som rammer flere deler av språket ...