Til hovedinnhold
Viser 1871–1880 av 2094 treff.
 • Skolebarn

  31.05.2023 | Kapittel

  Bøker uten tekst Bøker med enkelt innhold  «Under polarisen» av Line Renslebråten I boka kan du lese om det yrende livet som finnes under polarisen. Fra bittesmå plankton og fisk, til Grønlandshvalen som ...
 • Cubetto - robot

  19.08.2021 | Kapittel

  ...heller å lage egne matter med god kontrast og taktile kjennetegn. Se nærmere beskrivelse under delen om underlag til roboter. Tips og ideer Cubettos kode er laget som en slange. Det gjør progresjonen fra ...
 • Lego Mindstorms - robot

  19.08.2021 | Kapittel

  ...rces/mindstorms-ev3/downloads/building-instructions Programmere Mindstorms Mindstorms-appen minner om appen for Lego WeDo. Disse programløsningene er veldig utfordrende for mange synshemmede, men kan muligens ...
 • Programmering og tilgjengelighet for elever med nedsatt syn

  01.03.2021 | Kapittel

  ...adekvat tilrettelegging og riktig valg av utstyr viktig.   På Temaside om programmering for elever med nedsatt syn kan du lese mer om ulike verktøy og tilgjengelighet for elever med nedsatt syn.    
 • Diktering

  03.12.2020 | Kapittel

  ...prøver og eksamen. Les mer om hvilke rettigheter elevene har for tilrettelegging på prøver og eksamen Noen av skrivestøtteprogrammene har også diktering. Dette kan du lese om hos den enkelte leverandør ...
 • Formidling

  11.11.2020 | Kapittel

  ...ikke blir hørt i saker om sine utfordringer i skolen. Elevenes rett til medvirkning slås fast i Opplæringsloven, LK20 og i Prinsipper for opplæringen. De har rett til å si sin mening om hvordan de opplever ...
 • AÁBC-sánit

  07.02.2019 | App

  ...ord som han skal lese, deretter kan han trykke på spørsmålstegnet som vises på skjermen for å sjekke om ordet var rett. Hvis eleven er usikker på hva lyden heter, kan han trykke på en og en bokstav for å ...
 • Kartlegge i skolen

  04.08.2023 | Kapittel

  ...ikke er tilfredsstillende, må vi undersøke vanskene hos eleven nærmere. Matematikk handler ikke bare om å regne eller behandle tall. En elev kan være dyktig på enkelte tema i matematikk, for eksempel geometri ...
 • Matematikkangst

  04.08.2023 | Kapittel

  og man har funnet det hos barn helt ned i første klasse i grunnskolen. Årsaker Vi vet ikke så mye om årsakene til at noen utvikler matematikkangst, mens andre ikke gjør det, men det er trolig flere faktorer ...
 • Kommunikasjon

  13.06.2022 | Kapittel

  ...samspill og god samhandling Den gode kommunikasjonspartneren En god kommunikasjonspartner har kunnskap om barnets forutsetninger, erfaringsverden og interesser, og har evne til å være oppmerksomt til stede ...