Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1891 - 1900 av 1947 treff.

 • Hva er Tourettes syndrom?

  03.11.2021 | Kapittel

  Forbigående tics er relativt vanlig hos barn, særlig i førskolealder. Film Magnus Vil du vite mer om Tourettes syndrom ...
 • Slik følger du konferansen

  30.03.2022 | Artikkel

  ...foreleserne chatten.  Du har ulike valgmuligheter for å tilpasse siden: Du kan klikke på F5-tasten om ikke chatvinduet dukker opp hos deg.  Ta bort chat: Trykk på fullskjerm-knappen nede til høyre i videobildet ...
 • Kjønnsinkongruens, stemme og kommunikasjon

  15.02.2022 | Kapittel

  ...kjønnsinkongruens Logoped Pasient- og brukerorganisasjoner som arbeider for å informere og øke kunnskap om kjønnsinkongruens ...
 • Overfør lyd fra PC, mobil eller nettbrett til høreapparat og CI

  01.03.2021 | Artikkel

  Android-enheter mobiler og nettbrett, men ikke fra PC-er Hjelpemiddelsentralen kan gi god veiledning om hvilke produkter og tilkoblingsmuligheter som finnes. Verdt å vite og huske I mange tilfeller blir ...
 • God start - veien fram - sluttrapport

  23.02.2016 | Bok/hefte

  ...familier blitt intervjuet, og 30 familier har besvart en omfattende spørreundersøkelse med spørsmål om informasjon og oppfølging de har mottatt, hva de har hatt behov for, og opplevelse av stress i foreldrerollen ...
 • MyScript Calculator

  27.07.2016 | App

  ...kalkulator, men det spesielle er at den gjenkjenner håndskrift (finger eller stylus) og gjør denne om til tall og matematiske tegn. Appen kan regne ut oppgavene automatisk, men utregningen kan også aktiveres ...
 • Osmo

  27.03.2019 | App

  ...presenteres visuelt og ved bruk av symboler istedenfor tekst. Osmo gir deg umiddelbare tilbakemeldinger på om kommandoene du har gitt fungerer. Ved å bruke brikker eller annet konkret utstyr som følger med, involveres ...
 • Måleinstrument ved stemmevansker, Voice Handicap Index (VHI) på norsk

  06.06.2016 | Kartleggingsmateriell

  0,93 og 0,94 for kontroller og pasienter. Dette betyr at testen viser godt indre samsvar. Spørsmål om grad av egenopplevd stemmevanske, der informantene skulle angi grad på en 4 punkt Likert skala, korrelerte ...
 • Barn med hørselstap er i risiko for forsinket utvikling på flere områder

  29.11.2018 | Artikkel

  ...diagnostisering og oppfølging har bidratt til bedre utviklingsbetingelser, men vi vet ikke like mye om barn med milde og moderate tap, som de med større tap. I denne studien ble 35 4-5-åringer med høreapparater ...
 • Tabeller

  03.09.2018 | Kapittel

  ...og forstørringsprogram, bør rad- og kolonneoverskrifter være definert. Leseren må også ha kunnskap om kommandoer i skjermleseren for å få oversikt og navigere i tabellen. Også elever med svaksynthet kan ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!