Til hovedinnhold
Viser 1961–1970 av 2066 treff.
 • Among the Sleep

  28.02.2018 | App

  ...du får av å være en toåring alene i nattemørket gir muligheter for refleksjon, samtale og diskusjon om oppvekst, omsorg, roller, foreldreansvar og tilknytning. Tematikken gjør at spillet egner seg godt ...
 • Plakat - det norske enhåndsalfabetet

  19.05.2020 | Konkret materiell

  ...ulike metodiske tilnærminger for den pedagogiske bruken av ressursene. Vi nøyer oss her med å tipse om andre ressurser som kan være aktuelle å innlemme i opplæringen: Rettet mot barn: Tegnmester Tegnmyggene ...
 • Digital historiefortelling

  14.01.2021 | Video

  Webinar om digital historiefortelling med eksempler på digitale historier i Book Creator, Inspiration og iMovie på iPad og PowerPoint på PC.  Bente Moen Kristiansen og Elin Brandshaug, Statped. Webinar ...
 • Regionalt og statlig hjelpeapparat

  24.01.2024 | Kapittel

  ...nådd. Statped skal støtte PP-tjenesten når de selv ikke har tilstrekkelig kompetanse. PPT kan søke om bistand fra Statped for å øke kompetansen kommunalt og fylkeskommunalt på ASK.
 • Synets betydning ved lesing og skriving

  04.08.2023 | Kapittel

  ...rekke synskvaliteter som spiller inn: visuell oppmerksomhet, fiksering, sakkader, konvergens, akkomodasjon, samsyn, skarpsyn, visuell gjenkjenning og formsans.  Jo flere av synskvalitetene det er utfordringer ...
 • Funksjonelt organiske stemmevansker

  15.02.2022 | Kapittel

  Ofte vil en ØNH-lege anbefale å fjerne polyppen kirurgisk, men noen ganger vil legen avvente for å se om tilstanden bedrer seg etter en periode med oppfølging hos logoped. Det er viktig at logopeden hjelper ...
 • Å kunne utforske skriving selv

  30.05.2023 | Kapittel

  På emergent literacy nivået handler det om å utforske skrift, for etter hvert å oppdage og forstå forskjellen mellom tegning og skrift. Når barn er små peker vi ofte på bokstavliknende figurer når de tegner ...
 • Leservisning og Lytt til side

  05.10.2021 | Kapittel

  ...under ser du en nettside fra forskning.no. På skjermen er det ikke mulig å se hva artikkelen handler om, siden størsteparten av siden består av bilde og reklamer. Ved å trykke på AA-symbolet til venstre ...
 • Programmering i barnehagen

  01.03.2021 | Kapittel

  ...kan være en engasjerende måte å bruke digitale verktøy på i barnehagen.    I rammeplanens kapittel om digital praksis blir det pekt på at digitale verktøy er en naturlig del av et rikt og allsidig læringsmiljø ...
 • Barnehagens tilrettelegging for å inspirere og hjelpe leken

  19.02.2019 | Kapittel

  ...og å følge barnets initiativ. Det er en etisk utfordring når vi må gjøre valg for det blinde barnet om hva hun skal leke med når hun skal lære å leke. Blinde barn vegrer seg ofte for nye opplevelser fordi ...