Til hovedinnhold
Viser 191–200 av 2093 treff.
 • Tema: Geografivisa

  06.05.2020 | Kapittel

  Gjennomgang av begreper knyttet til tegnspråktekst om land i Europa  Quiz Tabell med europeiske land (Word) ...
 • Opplæring i digitale ferdigheter

  15.06.2016 | Artikkel

  ...tegn for begreper, steder, personer og dette kan vanskelig skrives ned, men veldig enkelt spilles inn som filmfil. Etikk og estetikk Redigering av bilder legger også et grunnlag for å snakke om det som ...
 • Regning og hørselstap

  24.06.2016 | Artikkel

  Barn med nedsatt hørsel kan ha færre erfaringer med matematiske begreper enn jevnaldrende. Forebyggende tiltak er å legge til rette for utvikling av matematisk språk, effektive problemløsnings- og regnestrategier ...
 • Matematikkopplæring i et bimodalt tospråklig klasserom

  24.06.2016 | Artikkel

  ...både prosedyrer, begreper og symboler og relasjonen mellom dem. Matematikkbegreper skal forstås på flere måter: begrepet i seg selv, tegnspråklig og på norsk. Hvis begrepsforståelsen og prosedyrene løsrives ...
 • Kunst og håndverk

  02.10.2023 | Artikkel

  ...kunne delta på lik linje som medeleven, et det nødvendig å tilpasse opplæringen når det gjelder begrepsutvikling, bruk av verktøy og valg av metoder og materiale.    I veilederen Kunst og håndverk i klasse ...
 • Målbeskrivelser og samvalg i relasjon til personlige ønsker og preferanser

  21.01.2020 | Artikkel

  ...avdekkes mye frykt og engstelse, så er det av stor betydning å finne ut hvilke typer angstsymptomer som gjelder for den aktuelle personen. Et viktig funn i studien var at engstelse relatert til bestemte ord ...
 • Hva er inkludering?

  19.11.2019 | Artikkel

  ...læringsmiljø har alle sin naturlige plass i det faglige og sosiale fellesskapet. Inkludering handler om å tilpasse læringsmiljøet til mangfoldet blant barn og elever, og gi alle reell mulighet til å delta ...
 • Programmering og tilgjengelighet for elever med språkforstyrrelser

  30.06.2023 | Kapittel

  ...utforske, mestre og lære. Det er praktisk, visuelt og konkret. Programmering inneholder mange ord og begrep som ikke brukes i andre sammenhenger. For elever som har vansker med å forstå og lære seg nye ord ...
 • Sosiale historier

  16.03.2017 | Artikkel

  ...script Forklare abstrakte begreper eller situasjoner som er ukjente eller usikre Carol Gray har utviklet metoden sosiale historier. Gå til hennes hjemmeside for å lese mer om metoden og hennes arbeid.
 • Tilrettelegging for samspill, språk og inkludering overfor barn med spesielle behov

  13.09.2018 | Artikkel

  Men overfor noen barn trenger man en bevisstgjøring om dette samspillet. Bakgrunn  I årene 1990-1995 gjorde en av våre rådgivere et nybrottsarbeid om tilrettelegging for et barnehagebarn med kombinerte ...