Til hovedinnhold
Viser 311–320 av 2067 treff.
 • Språk 6–16 screeningtest av språkvansker

  13.10.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...manual og testark. Når du har lastet ned den digitale versjonen, kan du skrive ut manual og testark om du ønsker det. Innhold Språk 6–16 har tre obligatoriske deltester. Ordspenn undersøker ulike aspekter ...
 • Matematikk

  04.08.2023 | Kapittel

  ...også om å stille spørsmål, resonnere, argumentere og søke løsninger. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (udir.no) fremhever at barna skal oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres ...
 • Lek og livsutfoldelse

  21.09.2023 | Kapittel

  ...motivasjon til å utforske omgivelsene. Lek danner en god arena for læring på mange områder. Lek handler om å ha det moro sammen, utforske, synge, danse og bevege seg, lukte, smake og dele gode opplevelser.
 • Selvstendighet det første året

  09.09.2022 | Kapittel

  Å få et barn med blindhet kan sette i gang mange følelser og reaksjoner, ikke minst spørsmål om fremtiden. Hvordan vil livet bli? Hva vil mitt barn få til? Hva vil være vanskelig? Siden barn utvikler seg ...
 • Å undervise i lesing på videregående skole

  04.08.2023 | Kapittel

  ...leseferdigheter på de områdene som byr på utfordringer. For å få til det er det nødvendig å innhente kunnskap om hva hver enkelt elev sliter med og organisere adekvate tiltak. Noe kan ivaretas og styrkes gjennom ...
 • Fellesskap i lek og læring spesialpedagogikk i et inkluderingsperspektiv

  23.08.2021 | Bok/hefte

  ...slik deltakelse, er derfor et gjennomgående tema i antologien. Det innledende kapitlet setter inkluderingsbegrepet inn i et historisk og praktisk perspektiv, og er en teoretisk overbygning til de andre kapitlene ...
 • CI - og hva så?

  04.03.2016 | Bok/hefte

  5. februar 2014 fikk Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet overlevert en rapport om samordnet pedagogisk oppfølging av barn med cochleaimplantat. Det tverrfaglige utvalget som står bak ...
 • Rapporterte vennskap blant elever som bruker ASK

  10.07.2017 | Artikkel

  ...grad som jevnaldrende som følge av kommunikasjonsutfordringer og begrenset samhandling.  Forskningen om barns vennskap har i hovedsak rettet oppmerksomheten mot barn uten nedsatt funksjonsevne. Denne forskningen ...
 • Hvorfor følger han ikke med på det jeg sier?

  04.08.2023 | Kapittel

  ...med tips om tilrettelegging og støtte i klasserommet Tydelig struktur og faste rutiner Visuell støtte som hjelp til fokus, hukommelse, forståelse, kategorisering og lagring av ord og begreper Arbeide med ...
 • Gråtende hender

  26.10.2021 | Nettressurs

  ...tilhørende undervisningsmateriell. Språk: norsk tegnspråk og norsk. Teaterforestillingen forteller historien om døve og funksjonshemmede ved nazismens fremvekst, og i Hitlers Tyskland. Fortellingen drives fram av ...