Til hovedinnhold
Viser 321–330 av 2093 treff.
 • Visuell og konkret matematikk

  27.01.2016 | DVD

  ...matematikk» vies eksempler på hvordan man kan nærme seg matematikk på en mer utforskende og konkret måte. Om matematikk blir for abstrakt for tidlig kan barn og unge miste tillit til egen tenkning. Noe blir galt ...
 • GeoGuessr

  21.06.2018 | App

  ...utgangspunkt for samtale og kommunikasjon.   GeoGuessr er et enkelt spill som kan brukes for å samtale om ulike steder i verden, klima, språk og miljø. Spillet bruker Google Street View for å ta deg rundt ...
 • Opplæring i å tolke taktile illustrasjoner

  04.12.2023 | Kapittel

  ...forberede eleven på hva illustrasjonen forestiller spørre om eleven har tidligere erfaringer med det som er avbildet knytte illustrasjonen til begreper om innhold, form og liknende som allerede er kjent for ...
 • En inkluderende skole?

  18.10.2016 | Bok/hefte

  Boken «En inkluderende skole?» er en analyse av begrepet inkludering. Den retter søkelyset mot to aktuelle ytterpunkter i forståelsen av begrepet: det ideologiske perspektivet, og det erfarte perspektivet ...
 • Lesing og skriving

  24.10.2019 | Kapittel

  En elektronisk bok med mange ulike funksjoner gir elevene mulighet til å vise hva de kan om et tema. Når elevene produserer egne bøker og læreren tilrettelegger fagstoffet i Book Creator,kan elever som ...
 • Tilrettelegge læremidler tospråklig med norsk tegnspråk

  03.04.2017 | Nettressurs

  ...medelevene. Det er ressurskrevende å lage denne typen tilpasninger. Det kan derfor være lurt å tenke gjennom om det skal lages slik at det skal brukes til flere elever. Ved å holde seg tekstnær når man formidler ...
 • TegnTips til barnehager

  02.06.2021 | Nettressurs

  ...deres videre sosiale, kommunikative og språklige utvikling. I TegnTips til barnehager kan du lese mer om barnehagenes erfaringer. Hvordan de kom i gang med å bruke tegn, og hvilke læringsverktøy som var nyttige ...
 • Tourettes syndrom og sameksisterende tilstander

  18.10.2021 | Kapittel

  Studier viser til at 85-90 prosent har andre vansker i tillegg til TS. Komorbiditet brukes ofte som begrep når det foreligger flere diagnoser samtidig. De vanligste hos mennesker med TS er ADHD, som ses hos ...
 • Veileder taktile tankekart

  17.03.2021 | Artikkel

  ...tematiske innholdet og samtalen rundt tankekartene som lages. Arbeidet er nyttig for å lære og forstå begreper og sette dem i sammenheng, når læring skjer gjennom andre sanser enn synet. Arbeidet kan samtidig ...
 • Tiltak i barnehagen for barn med nedsatt hørsel

  14.06.2016 | Seksjon

  ...utvikle lytteferdighet og talespråk. Legg til rette for god tilgang til språk som skal omgi barn. Det gjelder både for talespråk og tegnspråk.