Til hovedinnhold
Viser 581–590 av 2114 treff.
 • Staten og statsforvalteren

  18.12.2023 | Kapittel

  Noen aktuelle offentlige instanser på statlig nivå: NAV (stat) Privatperson (nav.no)– når det gjelder deler av virksomheten, som blant annet hjelpemidler, trygdeytelser og tilrettelegging av utdanning ...
 • Nevrologiske stemmevansker

  15.02.2022 | Kapittel

  ...stemmespalten, vil stemmekvaliteten bli tilfredsstillende, mens innpusten blir tyngre og noe nedsatt. Om det paretiske stemmebåndet står langt fra midtlinjen, vil stemmekvaliteten bli merkbart dårligere, ...
 • JAWS for Windows

  08.03.2024 | Kapittel

  Trenger du generell informasjon om hva en skjermleser er og hva den gjør? Les i så fall Skjermleserprogrammer før du begynner å lese om JAWS. Innhold i dette kapitlet: Noen viktige innstillinger Taleinnstillinger ...
 • Organisering og lagring av skolearbeidet

  22.10.2019 | Kapittel

  ...går utover kapasiteten til å utføre oppgavene og tilegne seg kunnskapen i undervisning. Et viktig grep er å legge til rette for at antall operasjoner som skal utføres i ulike bøker reduseres, og at skolearbeidet ...
 • ADHD i førskolealder

  15.06.2022 | Kapittel

  ...for bekymringsfull atferd handler om å avdekke vansker og fange opp barna i en tidlig fase for å kunne sette i verk kompenserende og forebyggende tiltak.  Kunnskap om ADHD i barnehagen  Det er sjelden ...
 • Tilpasningskurs

  18.12.2023 | Kapittel

  Etter Lov om Folketrygd, § 10-7, tredje ledd, gis det rett til opplæringstiltak for personer med døvblindhet. Hensikten med tiltaket er å kunne styrke evnen til å klare seg i dagliglivet og i arbeidslivet ...
 • Nedsatt hørsel og minoritetsbakgrunn

  01.07.2016 | Artikkel

  ...norsk og foreldrenes morsmål. Andre hørselshemmede med innvandrerbakgrunn i barnehage og skole Selv om mange barn med hørselsvansker kan høre språklyder (dette omfatter også mange barn med cochleaimplantat) ...
 • Matematikk med leselist 8.–13. trinn

  08.01.2016 | Veileder

  ...punktskrift. Veilederen gjennomgår oppsettregler og metodikk på PC. Den gir også råd om praktisk organisering av arbeidet og om hvordan læreren selv kan tilrettelegge tekst og oppgaver for eleven. Videre beskriver ...
 • Sosiale ferdigheter

  21.06.2023 | Kapittel

  ...flere former for stereotyp atferd. Selv om læreplanen har kompetansemål i sosiale ferdigheter, kan eleven ha behov for å lære ferdigheter utover disse. Det gjelder særlig ferdigheter som innebærer å tolke ...
 • Lesevansker og dysleksi

  20.06.2016 | Artikkel

  ...hørende elever vil som oftest ha gode språkferdigheter, men problemer med avkoding. Men når det gjelder normalt hørende elever er ikke alltid hensiktsmessig å bruke de samme prøvene ukritisk  fordi testene ...