Til hovedinnhold
Viser 631–640 av 2090 treff.
 • Ungdomsskoleelever med lett utviklingshemning

  27.01.2016 | Artikkel

  Fagartikkel om inkludering og betydning av jevnaldrenderelasjoner for ungdomsskoleelever med lett utviklingshemning. Det sentrale ved inkludering er at hver enkelt skal oppleve seg anerkjent som en likeverdig ...
 • Tolking og barn

  07.06.2023 | Tema

  ...voksne rundt barnet har kunnskap om tolking.   Denne ressursen retter seg mot foreldre, familie, fagpersoner og fritidsledere som møter barn med tolk. Her kan du lære mer om tolking, og hvordan du kan legge ...
 • Intensivopplæring i matematikk med bruk av Numicon

  03.01.2019 | Artikkel

  Artikkel om hvordan lykkes med matematikkopplæringen for eldre elever der ulike tiltak ikke har gitt økt læring. Denne artikkelen handler om eldre elever som opplever at matematikkopplæringen har stoppet ...
 • Brytere - hjelpemidler for mestring, påvirkning og deltakelse

  27.01.2016 | Bok/hefte

  Dette idéheftet argumenterer for at brytere kan være en døråpner når det gjelder å gi personer med multifunksjonshemming aktiv medvirkning. Heftet er basert på mange års erfaring fra arbeid med opplæring ...
 • "Grønt kort"

  18.12.2023 | Kapittel

  ...reiser med transportmidler som mottar offentlig støtte. Ordningen med gratis reise for ledsager gjelder ikke på fly. Hvem utsteder «det grønne kortet»? Tilleggslegitimasjonskortet utstedes av sentrene ...
 • Nevropedagogikk som praksis for barn, unge og voksne med ervervet hjerneskade

  30.03.2016 | Bok/hefte

  ...har vært: Å bidra til kunnskaps- og kompetanseoppbygging på det spesialpedagogiske området når det gjelder barn og unge med ervervet hjerneskade med vekt på nevropedagogikk Å bidra til å utvikle rutiner for ...
 • Slik finn du fram på statped.no

  07.04.2021 | Kapittel

  ...filtrere ressursane. Slik søker og filtrerer du. Her finn du skolelydbøker og punktskriftbøker.  Tema om utvikling og læring Innhald frå fagområda våre har vi knytt saman i pedagogiske tema som mange er opptekne ...
 • Kommunikasjonshjelpemidler og tjenester

  07.06.2023 | Kapittel

  ...av hjelpemidler. De har kjennskap til et bredt spekter av ulike kommunikasjonshjelpemidler. Dette gjelder både papirbaserte, lav- og høyteknologiske hjelpemidler. NAV hjelpemiddelsentral følger rammeavtaler ...
 • Ulike tilbud til elever med særskilte opplæringsbehov

  05.04.2017 | Publikasjon

  ...spesialundervisningen Dette gjelder selv om nesten alle elever med særskilte opplæringsbehov, går på sin nærskole, og at de aller fleste har tilhørighet til en klasse, selv om de i perioder er ute av klasserommet ...
 • Språkforstyrrelser hos flerspråklige

  08.08.2023 | Kapittel

  ...deltakelse og skolerelaterte prestasjoner. Barn med DLD er en svært heterogen gruppe både når det gjelder hvor omfattende og alvorlige vanskene er og på hvilke språklige områder det enkelte barnet strever ...