Til hovedinnhold
Viser 641–650 av 2060 treff.
 • Språkforstyrrelser hos flerspråklige

  08.08.2023 | Kapittel

  ...deltakelse og skolerelaterte prestasjoner. Barn med DLD er en svært heterogen gruppe både når det gjelder hvor omfattende og alvorlige vanskene er og på hvilke språklige områder det enkelte barnet strever ...
 • Barn og søvnbehov

  22.05.2018 | Kapittel

  Begge deler er normalt. De fleste babyer våkner om natten de første månedene for å få mat. Søvnproblemer hos spebarn, slik vi vil bruke uttrykket her, handler om hyppig nattevåk som vedvarer etter at barnet ...
 • Slik finn du fram på statped.no

  07.04.2021 | Kapittel

  ...filtrere ressursane. Slik søker og filtrerer du. Her finn du skolelydbøker og punktskriftbøker.  Tema om utvikling og læring Innhald frå fagområda våre har vi knytt saman i pedagogiske tema som mange er opptekne ...
 • Ulike tilbud til elever med særskilte opplæringsbehov

  05.04.2017 | Publikasjon

  ...spesialundervisningen Dette gjelder selv om nesten alle elever med særskilte opplæringsbehov, går på sin nærskole, og at de aller fleste har tilhørighet til en klasse, selv om de i perioder er ute av klasserommet ...
 • Hvem skriver vi for?

  04.05.2015 | Kapittel

  ...vansker med å håndtere følelsene sine, at det går ut over læring og forholdet til andre. Særlig gjelder dette synshemmede barn og unge med autismespekterforstyrrelser. Vi vil samtidig vektlegge at arbeidsmåten ...
 • Følelser

  13.06.2016 | Artikkel

  ...pronomen i setninger. Å snakke om følelser. Fokusord Jeg Du Han Hun Den Det Vi De Føle Føles Glad Sint Lei Redd Spent Huskelapp (PDF) Materiell Bok: Følelser (PDF) Oppgaver Snakk om alt en person kan kalle seg ...
 • Digitale kommunikasjonsmidler - hva finnes?

  16.03.2023 | Kapittel

  ...ansvar for å gi teknisk opplæring i bruken av de ulike kommunikasjonsmidler. Lov om folketrygd regulerer hvem som kan søke om hjelpemiddel. Personer som har en sykdom, skade eller lyte, og vanskene er vedvarende ...
 • Tolking og barn

  07.06.2023 | Tema

  ...voksne rundt barnet har kunnskap om tolking.   Denne ressursen retter seg mot foreldre, familie, fagpersoner og fritidsledere som møter barn med tolk. Her kan du lære mer om tolking, og hvordan du kan legge ...
 • Ungdomsskoleelever med lett utviklingshemning

  27.01.2016 | Artikkel

  Fagartikkel om inkludering og betydning av jevnaldrenderelasjoner for ungdomsskoleelever med lett utviklingshemning. Det sentrale ved inkludering er at hver enkelt skal oppleve seg anerkjent som en likeverdig ...
 • Hørselstap og pedagogisk tilrettelegging

  28.06.2016 | Artikkel

  Pedagogisk tilrettelegging handler om valg av arbeidsmåter, organisatoriske løsninger og metodikk. Disse momentene påvirker hverandre gjensidig. Bevisste valg vil gi gode løsninger for elever med nedsatt ...