Til hovedinnhold
Viser 651–660 av 2115 treff.
 • Over og under

  08.06.2016 | Artikkel

  Ved Ned Opp Rundt Gjennom Av Fra Hos Om For Innen Omkring Huskelapp (PDF) Materiell Fargeleggingsark: Preposisjoner (PDF) Plakat: Preposisjoner (PDF) Oppgaver Snakk om at preposisjoner er et ord som kobler ...
 • Research evidence for mathematics education for students with visual impairment: A systematic review

  13.09.2021 | Artikkel

  ...med denne studien var å utføre en systematisk gjennomgang for å sammenfatte evidensbasert litteratur om matematikkundervisning blant synshemmede elever. Oliv G. Klingenberg, Anne H. Holkesvik and ...
 • Tiltak i grunnskolen for elever med nedsatt hørsel

  14.06.2016 | Seksjon

  ...til rette for god inkludering gjennom språklig, sosial, teknisk og fysisk tilrettelegging.  Les mer om hvordan tilrettelegge i skolen ...
 • Matematikk i barnehagen

  12.10.2023 | Artikkel

  ...plassering, orientering, visualisering, former, mønster, tall, telling og måling. Det handler også om å stille spørsmål, resonnere, argumentere og søke løsninger.
 • Synstap i barnehagealder

  10.06.2016 | Seksjon

  ...sitt barn. Tidlig støtte og hjelp er viktig for å sikre en god utvikling hos barn med synstap. Les mer om synsvansker før skolealder.
 • Ulike tilbud til elever med særskilte opplæringsbehov

  05.04.2017 | Publikasjon

  ...spesialundervisningen Dette gjelder selv om nesten alle elever med særskilte opplæringsbehov, går på sin nærskole, og at de aller fleste har tilhørighet til en klasse, selv om de i perioder er ute av klasserommet ...
 • Slik finn du fram på statped.no

  07.04.2021 | Kapittel

  ...filtrere ressursane. Slik søker og filtrerer du. Her finn du skolelydbøker og punktskriftbøker.  Tema om utvikling og læring Innhald frå fagområda våre har vi knytt saman i pedagogiske tema som mange er opptekne ...
 • Kommunikasjonshjelpemidler og tjenester

  07.06.2023 | Kapittel

  ...av hjelpemidler. De har kjennskap til et bredt spekter av ulike kommunikasjonshjelpemidler. Dette gjelder både papirbaserte, lav- og høyteknologiske hjelpemidler. NAV hjelpemiddelsentral følger rammeavtaler ...
 • Nevropedagogikk som praksis for barn, unge og voksne med ervervet hjerneskade

  30.03.2016 | Bok/hefte

  ...har vært: Å bidra til kunnskaps- og kompetanseoppbygging på det spesialpedagogiske området når det gjelder barn og unge med ervervet hjerneskade med vekt på nevropedagogikk Å bidra til å utvikle rutiner for ...
 • "Grønt kort"

  18.12.2023 | Kapittel

  ...reiser med transportmidler som mottar offentlig støtte. Ordningen med gratis reise for ledsager gjelder ikke på fly. Hvem utsteder «det grønne kortet»? Tilleggslegitimasjonskortet utstedes av sentrene ...