Til hovedinnhold
Viser 61–70 av 2130 treff.
 • Opptak fra forelesninger og podcast om nevroutviklingsforstyrrelser og skolefravær

  15.12.2022 | Artikkel

 • Slik snakker du med barn og unge om kriser

  14.10.2021 | Seksjon

  Barn har behov for å snakke om det som skjer i verden. Vektlegg barnas språklige og kognitive utviklingsnivå med tanke på hva dere snakker om, hvordan dere snakker og hvilke ord som er aktuelle. Her er ...
 • Hva vet vi om korona og de sårbare barna?

  20.04.2021 | Artikkel

  Statped har gjennomgått den kunnskapen vi har fått om de sårbare barna og koronasituasjonen. Her er noe av det vi fant av erfaringer, kunnskap og forskning. Illfoto_korona_sårbare_barn Vi har søkt i ulike ...
 • Om døvblindhet

  28.12.2023 | Kapittel

  ...frem til meningen og derav betydningen av barnets egenproduserte gester og egen stemme.   Se video om når læring blir taktil: Video - tegnspråktolket ...
 • Om oss

  06.03.2024

 • Åpenhet om synsnedsettelsen

  23.10.2023 | Kapittel

  Åpenhet om synsnedsettelsen er en viktig forutsetning for å lykkes med sosial deltakelse og inkludering. Det bidrar til forståelse for hva synsnedsettelsen innebærer. Å være tidlig ute med konkret og positiv ...
 • Rettleiarar om kartlegging

  06.10.2023 | Kapittel

 • Informasjon om førstespråket/ morsmålet

  02.08.2023 | Kapittel

  Innhenting av informasjon fra foreldre om førstespråkutviklingen, ved hjelp av intervju eller spørreskjema, omtales ofte som det beste alternativet for å kunne vurdere barnets førstespråkkompetanse (Bishop ...
 • Fire ungdommer om politikk

  31.08.2021 | Video

  ...stortingsvalget i 2021 spurte vi fire ungdommer om hvordan de får informasjon om de ulike partiene. Hvilke saker som er viktige for dem, og hva de ville ha gjort om de fikk være statsminister for en dag. Ungdommene ...
 • Råd om lappbehandling

  01.03.2017 | Veileder

   Foreldre har ofte mange ubesvarte spørsmål når de kommer fra sitt første besøk hos øyelegen med beskjed om at barnet deres må begynne med lapp. Heftet gir enkle råd til foreldre og personale i barnehage og ...