Til hovedinnhold
Viser 731–740 av 2114 treff.
 • Tilrettelegging for elever med stamming - hva kan lærerne gjøre?

  03.06.2021 | Video

  Animasjonsfilm om hva lærere kan bidra med for å gi elever med stamming en bedre hverdag. For elever med stamming er det viktig med god støtte fra de voksne rundt barnet. Som lærere kan man bidra til en ...
 • Utfordring 3 - turtaking

  10.11.2021 | Kapittel

  ...blir sagt på norsk. Det samme gjelder andre vei. Når flertallet prater norsk, er det de tegnspråklige som opplever forsinkelsen. Det at noen får et fortrinn, handler sjelden om uvilje hos de som snakker sammen ...
 • Bruk av smartteknologi

  15.12.2023 | Kapittel

  Til deg som skal bruke denne ressursen Denne ressursen er laget for deg som vil lære om hvordan man kan bruke smartteknologi uten syn. Innholdet er aktuelt for deg som selv er svaksynt eller blind, og ...
 • Språk og kommunikasjon

  19.03.2022 | Kapittel

  Non-verbal kommunikasjon, som mimikk, kroppsspråk og gester, vil være utfordrende. Også her gjelder prinsippet om tydelighet i kommunikasjon med eleven. Språklig og kommunikativ tilrettelegging kan være: ...
 • Digitale ferdigheter og tegnspråk

  13.06.2016 | Artikkel

  ...bred kompetanse på flere områder; kunnskap om tekstbygging, mottakerbevissthet, kunnskap om språklige virkemidler, sjangerforståelse, og et variert språk.  Mer om digitale kompetanser   ...
 • Stamming i videregående skole

  21.02.2018 | Artikkel

  ...oppfølging ungdommen har behov for. Felles for de fleste er likevel at mål for logopedisk oppfølging handler om håndtering av stamming. I oppfølgingen er det viktig at miljøet rundt eleven involveres i samråd med ...
 • Hvordan skal sansetap følges opp?

  10.04.2024 | Artikkel

  ...nedsatt syn og hørsel følges opp? Statped har fått i oppdrag å gå i dialog med kommuner og fylkeskommuner om hvordan sansetapgruppene kan ivaretas på en systematisk måte. Arbeidet er godt i gang og innen 2024 ...
 • Nedsatt hørsel og pedagogisk tilrettelegging

  28.06.2016 | Artikkel

  Få praktiske tips om hvordan du kan skape gode situasjoner for kommunikasjon og læring når barn og elever har nedsatt hørsel.  Pedagogisk tilrettelegging handler om å velge arbeidsmåter, organisatoriske ...
 • Motsetninger

  08.06.2016 | Artikkel

  ...eleven om å si hvert ord. Benevn et av adjektivene fra ordlisten og be eleven til å bruke sin talemaskin til å si det motsatte av hvert ord. Hvis de har problemer, modellere riktig svar og be dem om å prøve ...
 • Hva ser du etter?

  28.08.2014

  ...er, jo vanskeligere er det å skille mellom normal utvikling og en bekymringsfull utvikling. Dette gjelder i stor grad når en ser på vansker knyttet til konsentrasjon, oppmerksomhet, kontroll og regulering ...