Til hovedinnhold
Viser 741–750 av 2090 treff.
 • Elever operert for hjernesvulst

  31.05.2016 | Artikkel

  Utfordringer i skolehverdagen - En erfaringsdokumentasjon om hvordan det har gått med elever som har hatt hjernesvulstoperasjon(er), men som ikke hatt tilleggsbehandling. Materialet er basert på tolv elever ...
 • Slik jobber Statped med stamming

  03.06.2020 | Artikkel

  ...logoped skal PPT likevel være innsøkende instans. Taleflytteamet tilbyr utredning av stamming, og gir råd om tiltak. Utredningen baseres på behovet som er formidlet i søknaden. Vi kartlegger systematisk og har ...
 • Utredning av lese- og skrivevansker

  11.07.2024 | Artikkel

  Vansker med å lese og skrive kan bli oppdaget på ulike alderstrinn og av ulike personer. Ved mistanke om lese- og skrivevansker må eleven utredes av en fagperson med særskilt kompetanse innen lesing, skriving ...
 • – Våg å prøve noe nytt

  07.03.2023 | Artikkel

  Jeg fikk vite om læreplassen via skolen. Der fikk vi fikk besøk av det som er min faglige leder nå. Hun fortalte oss litt om stillingen, om Statped og avdelingen. Vi fikk også vite en del om arbeidsmiljøet ...
 • Kombinerte sansetap hos voksne

  21.09.2023 | Artikkel

  ...og i fritiden. Grad av hjelpebehov vil variere fra person til person, og vil også være betinget av om sansetapene er medfødt eller ervervet.
 • Kartlegg hva som må på plass

  22.06.2022 | Artikkel

  ...hjelpemiddelsentral og andre instanser. – Selv om kanskje ikke lærere, rom eller medelever er avklart så lang tid i forveien, er det likevel mye vi kan planlegge for. En vet noe om elevens forutsetninger. Da kan en ...
 • Stamming og digital undervisning

  15.04.2021 | Artikkel

  både med hensyn til selve stammingen og opplevd kommunikasjonspress. Det kan også spille en rolle om kamera er skrudd av eller på. Ha de samme forventningene til eleven som stammer som til de andre elevene ...
 • Afasi og kommunikasjon

  14.04.2020 | Artikkel

  ...blir utfordrande. Sjølv om kommunikasjonsvanskane varierer frå person til person er det likevel fleire generelle tilpassingar i samtale som kan vere nyttige. Denne teksten handlar om korleis samtale kan gjerast ...
 • I skolen

  13.06.2022 | Kapittel

  2015):       Det må vere eit ønske om å samarbeide om å finne gode strategiar som kan føre til inkluderande praksis. Det stilles derfor krav til tilrettelegging, god kunnskap om eleven og motivasjon for at også ...
 • Hjelpemidler

  18.12.2023 | Kapittel

  Informasjon om hjelpemidler og tilrettelegging er samlet under overskriften «Hjelpemidler», og består av tre hovedinnganger: Hva har du vansker med? Her finner du informasjon relatert til funksjonsvansker ...