Til hovedinnhold
Viser 791–800 av 2069 treff.
 • Den nye eleven

  08.06.2016 | Artikkel

  "Den nye eleven" med elevene. Første gang: Be dem om å identifisere alle fokusord når de dukker opp i historien. Andre gang du leser historien: Be dem om å finne så mange ord de kan med sin maskin. Be eleven ...
 • Realfagstalenter og motivasjon

  14.01.2019 | Artikkel

  ...talentsentersatsingen knyttet til Nordnorsk Vitensenter. I forbindelse med et oppdrag fra vitensenterforeningen om å følgeforske denne satsningen er prosjektet ROM – realfagstalenter og motivasjon etablert. I den forbindelse ...
 • – Vær tydelig når barnet har språkforstyrrelser

  10.11.2023 | Artikkel

  M Bjerkan – Til lille Ole som virrer rundt i klasserommet kan vi si «Jeg synes det hadde vært fint om du kunne sette deg på plassen din nå og finne frem boken din og begynne på oppgave en og tre på første ...
 • Tidlig innsats ved synstap hos barn og unge med øyesykdom

  02.02.2017 | Artikkel

  Artikkel om tidlig innsats ved kronisk, progredierende synstap hos barn og unge som har arvelig netthinnedegenerasjon. Tidlig innsats er ikke nødvendigvis massive tiltak, men foreldre og barn/unge trenger ...
 • Universell utforming

  23.08.2023 | Kapittel

  ...på samfunnets ulike arenaer enten det gjelder utdanning, arbeidsliv, kulturtilbud eller å ta seg frem i det offentlige uterom. Opplæringslovens kapittel 9a handler om elevenes skolemiljø. I § 9a heter det ...
 • Deltagelses- og opplevelsesplaner

  06.06.2016 | Veileder

  ...funksjonsnedsettelser. Deltakelses og opplevelsesplanen retter søkelyset mot to helt sentrale anliggender når det gjelder menneskers livskvalitet: Muligheten for deltagelse og tilgangen på interessante opplevelser. Videre ...
 • Samspill (0−1 år)

  22.01.2024 | Kapittel

  ...nærpersoner, er grunnleggende for barnets språklige og sosiale utvikling gjennom det første leveåret.  Hva gjelder for barn med nedsatt hørsel?  Barn med nedsatt hørsel gir av og til mindre respons enn det vi forventer ...
 • NOVA-rapporten "Langt igjen?"

  27.01.2016 | Bok/hefte

  ...inkludering hos mennesker med fysiske funksjonsnedsettelse», er det enda en lang vei å gå før vi kan snakke om reell integrering og likeverdige vilkår. Alle har rett på tilpasset opplæring i klassen, men rapporten ...
 • Notater

  04.08.2017 | App

  ...iPhone. Det gjelder også for andre nettbrett og smarttelefoner. I appen lager du notater som kan sorteres i mapper. Du kan legge inn bilder og video som visualiserer, konkretiserer og støtter opp om innholdet ...
 • Lydbokprosjektet

  16.05.2017 | Bok/hefte

  ...produsert av kommersielle produsenter i markedet. Det var et stort behov for erfaringsbasert kunnskap om de ulike digitale bokproduktene i markedet, spesielt når det gjaldt disse produktenes egnethet for ...