Til hovedinnhold
Viser 831–840 av 2068 treff.
 • Døve i det tredje riket

  09.10.2016 | Nettressurs

  ...tankevekkende foredrag om døve i Tyskland under andre verdenskrig. Muhs snakker om døve nazister og om behandlingen av tyske døve jøder. Det er et lærerikt og tankevekkende foredrag om alvorlige temaer. Muhs ...
 • Hvordan utvikle et språkmiljø

  10.09.2019 | Artikkel

  ...disse har for språkmiljøet, ser vi her nærmere på bruk av familiesentrerte nettverk. Aktuelle momenter om du tenker på å ta i bruk et familiesentrert nettverk for å styrke språkmiljøet til ditt barn: Film ...
 • Diamanten skole for elever med døvblindhet

  28.12.2023 | Artikkel

  ...undervisning i og på ulike alternative og supplerende kommunikasjonsformer. Når læring blir taktil Om Diamanten skole ...
 • Programmering for elever med nedsatt syn og blindhet

  22.06.2023 | Tema

  ...er utilgjengelige for synshemmede, og da må du finne andre verktøy.  På denne temasiden kan du lese om hvordan ulike programmeringsverktøy som brukes i skolen, kan tilrettelegges for elever med nedsatt ...
 • Mine venner og jeg

  08.06.2016 | Artikkel

  ...velge å fylle ut sine egne endinger i setningene. Hvis de svarer galt, modeller riktig svar og be dem om å prøve igjen. Koble talemaskinen til en datamaskin. La eleven skrive målordene inn i et Word-dokument ...
 • Interessekartlegging

  18.03.2022 | Kapittel

  ...ta tak i interesser på alle områder i livet, for å øke motivasjon for læring og utvikling. Dette gjelder fra tidlig alder, og er spesielt viktig for mennesker med autismespekterforstyrrelser, da de ofte ...
 • Her Story

  29.06.2018 | App

  ...eller spiller av filmene flere ganger. Spillet tar rundt to timer å fullføre, men det vil ta lenger tid om læreren legger opp til oppgaver underveis. Det anbefales å dele klassen inn i små grupper på to eller ...
 • Tilpassing og tilgang til litteratur

  09.06.2023 | Kapittel

  ...de går på skole, ha stor nytte av skolelydbøker etter hvert som lesemengden øker. Dette kan også gjelde barn som har andre utfordringer, både de som har motoriske vansker og de som bruke ASK.  Lydbøker ...
 • PV les- lesetest på samisk for å kartlegge synet

  29.11.2019 | Kartleggingsmateriell

  ...gi informasjon om hvordan ulik tekststørrelse påvirker lesefunksjonen på en bestemt avstand. Resultater fra lesetesten sammen med resultater fra visus tester gir verdifull informasjon om synet og hvordan ...
 • Nedsatt hørsel og fysisk tilrettelegging

  15.10.2020 | Artikkel

  ...som tar oppmerksomhet, rot eller andre forstyrrende synsinntrykk) Les om krav til lyd- og lysforhold i helsedirektoratets veileder om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Etterklang (ekko) Alle ...