Til hovedinnhold
Viser 911–920 av 2115 treff.
 • Stemmer i TalkBack

  12.05.2015 | Kapittel

  ...en stemme. Heldigvis ser dette ut til å være et tilbakelagt stadium; de eksemplene vi har sett, gjelder enheter som benyttet Android Åpnes i et nytt vindu 4.1 eller eldre.
 • Hvordan gjennomføre vurdering av skriveutvikling

  31.05.2023 | Kapittel

  ...med personen. Gi gjerne et utvalg av bilder eller emner å skrive om. Oppmuntre personen til å skrive. Bruk uttrykk som «hva vil du skrive om dette» eller "fortell meg mer" for å oppmuntre personen. Ikke hjelpe ...
 • MemoAssist

  25.05.2016 | App

  ...verktøy for de som trenger oversikt, struktur, forutsigbarhet og påminnelser i hverdagen. Det kan gjelde personer med AD/HD, Autismespekterforstyrrelser, og personer som har vansker med konsentrasjon og ...
 • Alternativ framgangsmåte for å starte TalkBack når du skal ta i bruk en ny enhet:

  12.05.2015 | Kapittel

  ...fysisk «hjem»-knapp lar deg starte TalkBack ved å trykke raskt tre ganger på «hjem»-knappen. Dette gjelder for noen nyere modeller fra Samsung. Kanskje finnes det også andre produsenter som har bygd inn denne ...
 • Utvikle skriveferdigheter

  16.06.2016 | Artikkel

  ...utvikle skriveferdigheter: elevens grad av, og type hørselshemming om barnet har fått tidlig, positiv erfaring med lesing og skriving om barnet har selvtillit og gode kommunikasjonsferdigheter hvilke hørselstekniske ...
 • Kartlegging av afasi: Hva gjør logopeder i Norge?

  01.02.2017 | Artikkel

  ...vite noe om det språklige og kommunikasjonsmessige funksjonsnivået til personen man arbeider med. Denne kunnskapen får man gjennom formell og uformell kartlegging. Resultatene For å få vite mer om kartleggingspraksis ...
 • – Barnets stemme må med

  22.06.2022 | Artikkel

  – Inviter barnet til å fortelle om egne erfaringer. Sammen med annen dokumentasjon gir det et grunnlag for å tilrettelegge for læring på skolen, mener seniorrådgiver Hilde Skaar Bergsmo i Statped. Hun ...
 • – Barnet må forstås

  22.06.2022 | Artikkel

  ...personene rundt, har mest mulig kunnskap om hva barnet trenger. De må tenke både på det sosiale og det pedagogiske. Det handler ikke bare om å overføre kunnskap, men om faktisk å forstå barnets situasjon, sier ...
 • Flerspråklighet og digital undervisning

  11.01.2021 | Artikkel

  ...språklige kunnskaper og språklig bevissthet. Dialog med foreldre og søsken gir mange muligheter, også om de i liten grad behersker norsk eller har lite skolegang. Eksempler på oppgaver og aktiviteter som ...
 • Statped og kompetanseløftet

  19.03.2022 | Artikkel

  Hun er spent på om Statped får mange henvendelser fra UH eller regionale kompetansenettverk om kompetanseheving gjennom kompetanseløftet, og om etaten samtidig får mange søknader om systemtjenester fra ...