Til hovedinnhold
Viser 1001–1010 av 2258 treff.
 • Født med alkoholskade

  27.01.2016 | DVD

  En film om unge med skader på grunn av alkoholbruk i svangerskapet. Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD) er en samlebetegnelse for alkoholrelaterte fosterskader. I denne filmen møter vi Fredrik, Jacob ...
 • Visuell og konkret matematikk

  27.01.2016 | DVD

  ...matematikk» vies eksempler på hvordan man kan nærme seg matematikk på en mer utforskende og konkret måte. Om matematikk blir for abstrakt for tidlig kan barn og unge miste tillit til egen tenkning. Noe blir galt ...
 • Syn og fysisk tilrettelegging i barnehagen

  16.06.2016 | Artikkel

  ...de er lette å se. Faste plasser Møbler, leker og pedagogisk materiell bør ha faste plasser. Hold orden. Merking Bruk punktskrift, merkeknotter eller opphøyde figurer med varierende overflatestruktur. Merk ...
 • Skriveopplæring

  04.05.2023 | Kapittel

  ...elevens nøkkelvokabular. Eleven kan for eksempel lære å skrive den første bokstaven en stavelse hele ordet Eleven bør alltid lese det eleven selv har skrevet. På denne måten kan skrivingen bidra til å forsterke ...
 • Utfordringer med I-M-ABLE-metoden

  04.05.2023 | Kapittel

  ...ferdigproduserte leseverk. Læreren må lage alt materiell selv. Læreren må føre nøye oversikt over alle ordene.
 • Leseinnstillinger

  09.02.2021 | Kapittel

  Hvis du velger leseinnstillinger kan du sette på linjefokus, få tilgang på bildeordliste eller få teksten oversatt. Leseinnstillinger bilde Linjefokus gjør at du kan velge å tone ned mesteparten av skjermen ...
 • Lovverk

  06.04.2021 | Kapittel

  ...barnehagebarn til elev Nokre rettar gjeld særskilt for elevar som har nedsett høyrsel. Rettar for barn og elevar med nedsett høyrsel (udir.no) Opplæringslova Opplæringslova handlar om rettar og plikter som er knytt ...
 • Video transcription Ida Sødahl Utne, Hilde Havsjømoen, Oddvar Øyan, Maria Sandhaug

  18.04.2021 | Artikkel

  ...suited in different contexts, swell paper versus paper braille, grid versus dots or dotted lines. In order to find the right answers to this question, it has been very important for us to have the opportunity ...
 • TEACCH gir struktur og oversikt

  19.03.2022 | Kapittel

  ...fører ofte til et stort behov for struktur og forutsigbarhet. Struktur fører til trygghet og er et nøkkelbegrep i TEACCH-metoden. TEACCH stimulerer til utvikling og selvstendighet. Metoden bruker struktur i ...
 • Delta i samlingsstund

  30.01.2018 | Kapittel

  ...den forutsigbar og trygg. Gode tilretteleggingsstrategier kan være visuell eller taktil informasjon om rekkefølgen av det som skal skje å visualisere innhold og tema siden barn med autisme har forståelsesvansker ...