Til hovedinnhold
Viser 1011–1020 av 2256 treff.
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

  11.10.2023 | Fagområde

  ...er helt nødvendig for hen sin språklige, sosiale og faglige utvikling. Udir.no har også informasjon om ASK.
 • Affektiv inntoning

  21.09.2023 | Kapittel

  Affektiv inntoning er en form for ikke-språklig empatisk kommunikasjon. Begrepet brukes for å beskrive hvordan voksne toner seg inn på barnets følelsesmessige tilstand og på denne måten deler selve følelsene ...
 • Generelle lærevansker

  04.08.2023 | Kapittel

  ...til å arbeide med hver del av lærestoffet. Arbeid systematisk med de grunnleggende matematiske begrepene. Bruk konkreter og barnets egne praktiske erfaringer som støtte for forståelse. Økt bruk av gjentakelser ...
 • Kompetansemål

  10.02.2020 | Artikkel

  Samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger Lytte etter, forstå, gjengi og kombinere informasjon Kompetansemål i samfunnsfag etter 4. årstrinn Skape og illustrere fortellinger om mennesker ...
 • Hvem har særlig behov for struktur og forutsigbarhet?

  22.10.2019 | Kapittel

  ...tilrettelegging for en strukturert og forutsigbar hverdag i barnehage og skole. Det dreier seg spesielt om barn og unge med: eksekutive vansker på grunn av konstitusjonelle og nevrologiske forhold psykososiale ...
 • Liten berøringsflate på telefon og stor berøringsflate på nettbrett

  11.05.2015 | Kapittel

  ...den delen av skjermen som er lengst fra deg være opp på skjermen. Begreper som øverst, nederst, høyre, venstre, midten er naturlige begreper for å beskrive hvor på skjermen ting er. Dette kalles gjerne stående ...
 • Utskrift i punktskrift

  18.12.2023 | Kapittel

  ...utskrift i punktskrift. I konverteringen blir blant annet talltegn, markering av stor bokstav og omforming av andre tegn gjort. Dersom en ikke er fornøyd med konverteringen, kan teksten justeres før den ...
 • Syn og omvendt undervisning

  17.08.2022 | Kapittel

  ...denne elevgruppen er det helt nødvendig å sørge for at begrepene dere skal jobbe med er godt kjent. Mange elever trenger gjentatte erfaringer med begrepene for å bruke dem selv. For å få til dette er det viktig ...
 • De aller yngste

  07.06.2023 | Kapittel

  ...av ansikt. Lag gjerne bøker selv av kjente nærpersoner. Dette kan du vektlegge Barnet forstår ikke ordene du bruker og derfor bør du tenke på å lese bøker som har god flyt og rytme. Velg veldig gjerne bøker ...
 • Fase 1. Ordinær og tilpasset opplæring

  04.08.2023 | Kapittel

  ...undersøkes, og det må foreligge en plan for oppfølging når eleven strever med bruk av og forståelse av begreper i faget mangler engasjement og forståelse i problemløsningsoppgaver viser liten deltakelse i matematiske ...