Til hovedinnhold
Viser 1031–1040 av 2285 treff.
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

  11.10.2023 | Fagområde

  ...er helt nødvendig for hen sin språklige, sosiale og faglige utvikling. Udir.no har også informasjon om ASK.
 • Lek og livsutfoldelse

  21.09.2023 | Kapittel

  ...motivasjon til å utforske omgivelsene. Lek danner en god arena for læring på mange områder. Lek handler om å ha det moro sammen, utforske, synge, danse og bevege seg, lukte, smake og dele gode opplevelser.
 • Tolke for barn

  17.02.2022 | Kapittel

  Samtaler med barn er på mange måter forskjellig fra samtaler med voksne. I fagrapport om kommunikasjon med barn via tolk, påpeker Kanstad og Gran (2016) at tolker må innta en litt annen rolle når det er ...
 • Hørselstap

  29.10.2021 | Kapittel

  Noen barn med autismespekterforstyrrelser (ASF) har hørselstap. Begrepet hørselshemmet brukes om alle personer som har nedsatt hørsel, fra de med lettere hørselstap til døve. Auditive prosesseringsvansker ...
 • Kompetansemål

  10.02.2020 | Artikkel

  Samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger Lytte etter, forstå, gjengi og kombinere informasjon Kompetansemål i samfunnsfag etter 4. årstrinn Skape og illustrere fortellinger om mennesker ...
 • Opplæring i bedrift med nedsatt hørsel

  18.05.2017 | Artikkel

  ...handler om å  tilrettelegge for god kommunikasjon i arbeidssituasjonen  bruke hørselsteknisk utstyr  bruke tegnspråktolk  tilpasse opplæringen  tilrettelegge ved fag- eller kompetanseprøve  vurdere om en lærekandidat ...
 • Toleransevindu og affektregulering

  15.06.2022 | Kapittel

  ...samspill med andre. Det er her vi er best tilgjengelig for læring, både faglig og sosialt. For å vite mer om elevens toleransevindu er det viktig å kartlegge elevens signaler og hvilke miljøbetingelser som er ...
 • Visuell støtte

  14.09.2020 | Kapittel

  ...har utfordringer med innholdsforståelse eller har konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker. Det kan gjelde elever med språkforstyrrelser, utviklingshemming eller ADHD. Spill som legger vekt på den visuelle ...
 • Introduksjon

  15.12.2023 | Kapittel

  ...viktig hjelpemiddel for veldig mange i befolkningen, deriblant for mennesker med nedsatt syn. Dette gjelder ikke bare nettbrett og smarttelefoner, men også smartklokker, smart-TV-er, smarthøyttalere og ulike ...
 • Kjennemerker, ledelinjer og peilepunkt

  09.08.2023 | Kapittel

  ...mørket. Da må eleven i større grad støtte seg på auditive eller taktile kjennemerker. Det samme gjelder ledelinjer. Under gode lysforhold kan det være mest naturlig å bruke synet for å følge ledelinjer ...