Til hovedinnhold
Viser 1051–1060 av 2301 treff.
 • Å mate barnet

  23.05.2017 | Kapittel

  ...barn trenger hjelp til å spise ved at voksne mater dem. Forbered barnet på det som skal skje gjennom ord og berøring: berør barnets lepper med skjeen før du fører maten inn i barnets munn. Vent til barnet ...
 • Å skrive seg til lesing (STL+) med talesyntese

  03.02.2016 | Video

  Se video/filmsnutt som veileder om hvordan du som er lærer, kan bruke talesyntese og få et talende tastatur som leser opp bokstavlyden når du jobber med lese- og skriveopplæring i barneskolen.  STL+ går ...
 • Overganger mellom aktiviteter

  28.08.2014

  ...som skal avsluttes, og går over i en aktivitet som skal startes opp. Overganger Overgangene handler om å «lande» eller avslutte en aktivitet og komme i gang med en annen aktivitet. Disse situasjonene kan ...
 • Lek og livsutfoldelse

  21.09.2023 | Kapittel

  ...motivasjon til å utforske omgivelsene. Lek danner en god arena for læring på mange områder. Lek handler om å ha det moro sammen, utforske, synge, danse og bevege seg, lukte, smake og dele gode opplevelser.
 • Hvordan skal sansetap følges opp?

  10.04.2024 | Artikkel

  ...nedsatt syn og hørsel følges opp? Statped har fått i oppdrag å gå i dialog med kommuner og fylkeskommuner om hvordan sansetapgruppene kan ivaretas på en systematisk måte. Arbeidet er godt i gang og innen 2024 ...
 • Nedsatt hørsel og pedagogisk tilrettelegging

  28.06.2016 | Artikkel

  Få praktiske tips om hvordan du kan skape gode situasjoner for kommunikasjon og læring når barn og elever har nedsatt hørsel.  Pedagogisk tilrettelegging handler om å velge arbeidsmåter, organisatoriske ...
 • Arbeidsteknikk ved bruk av leselist

  23.02.2024 | Kapittel

  ...ut Ctrl+p Åpne dokument Ctrl+o De ulike kommandoene og bruken av Word er omtalt nærmere i kapitlet om Microsoft 365. Finne filer Hva bør eleven gjøre ved begynnelsen av en time når datautstyret skal brukes ...
 • Innstillinger i iOS

  20.02.2024 | Kapittel

  ...skjermbildet. På iPhone-modeller med stor skjerm vil innstillingene vises på samme måte som på iPad om ikke iPhone holdes eller låses  i stående retning. Generelle tilgjengelighetsinnstillinger Tilgjengelighet ...
 • Affektiv inntoning

  21.09.2023 | Kapittel

  Affektiv inntoning er en form for ikke-språklig empatisk kommunikasjon. Begrepet brukes for å beskrive hvordan voksne toner seg inn på barnets følelsesmessige tilstand og på denne måten deler selve følelsene ...
 • Generelle lærevansker

  04.08.2023 | Kapittel

  ...til å arbeide med hver del av lærestoffet. Arbeid systematisk med de grunnleggende matematiske begrepene. Bruk konkreter og barnets egne praktiske erfaringer som støtte for forståelse. Økt bruk av gjentakelser ...