Til hovedinnhold
Viser 1081–1090 av 2300 treff.
 • Kontakt oss

  15.01.2024 | Artikkel

  ...kommunikasjon Telefon: 976 71 198 E-post: sveinung.wiig.andersen@statped.no Spør oss Vi drøfter og veileder om spesialpedagogiske utfordringer med et helhetlig og flerfaglig blikk. PP-tjenesten er «Spør oss» sin ...
 • Formidling

  17.08.2023 | Kapittel

  ...legger hoppetauet på matta ved ribbeveggen» i stedet for «Jeg legger dette der borte». Unngå å bruke ord som «hit og dit», «gjør sånn», «her og der». Legg til rette for et godt lydmiljø ved å unngå unødig ...
 • Språklydsvansker

  04.08.2023 | Kapittel

  Språklydsvansker innebærer å ha vansker med å uttale ord som forventet ut fra alder og talenorm, noe som kan resultere i en mer eller mindre uforståelig tale. Språklydsvansken kan være barnets primære ...
 • Mine tegn: Babyboka

  11.11.2015 | Bok/hefte

  ...foreldre bruker håndtegn i kommunikasjon med babyen, får barnet en bedre språkforståelse og et bedre ordforråd, viser forskning. For barn med forsinket språkutvikling kan tegn være et nyttig redskap for å forstå ...
 • Fusion

  10.09.2019 | Kapittel

  Ins+Pil ned Stopp tale midlertidig: Ctrl Les tegn: Num 5 Les ord: Ins+Num 5 Stav ord: Ins+Num 5 to ganger Lese forrige ord: Ins+Pil venstre Les neste ord: Ins+Pil høyre Les linje: Ins+Pil opp Les til markør: ...
 • Leseforståelse gjennom god leseflyt

  04.05.2023 | Kapittel

  ...av korrekt frasering Lese sammenhengende tekst med økende vanskelighetsgrad Registrering av antall ord og prosodi (muntlig leseflyt) for å sikre progresjon ...
 • Legobrett

  24.09.2020 | Konkret materiell

  Bokstavbrett med punktskrift på legoklosser. Legoklossene står i alfabetisk rekkefølge. Eleven lager ord og setninger med legoklossene. Ved å lime bokstavene i visuell skrift på klossene, kan flere elever ...
 • Touching maths

  22.06.2023 | Artikkel

  ...will do this by describing which skills the pupils must master and which adaptations they need, in order to learn mathematics when reading braille. The purpose is to give braille readers better opportunities ...
 • VoiceOver for iOS

  08.03.2024 | Kapittel

  Trenger du generell informasjon om hva en skjermleser er og hva den gjør? Les i så fall Skjermleserprogrammer før du begynner å lese om VoiceOver for iOS. Innhold i dette kapitlet: VoiceOver for iOS Punktskrift ...
 • Planlegging og samarbeid

  28.09.2023 | Kapittel

  ...korleis overgangsprosessen kan sjå ut Rammeplan Start tidleg Det er ein rekke faktorar som kan påverke om eit barn får eit tilfredsstillande opplæringstilbod. Ulike tiltak må planleggast og vurderast i god ...