Til hovedinnhold
Viser 1631–1640 av 2287 treff.
 • Video transcription Davy Kager, Susan van den Akker

  18.04.2021 | Artikkel

  ...and I'm responsible as Product Manager for the webshop Educatief where our students and pupils can order their schoolbooks. DAVY: We'll talk briefly about Dedicon before getting to the subject of EPUB 3 ...
 • Video transcription Lisanne Aardoom, Dorine in t’ Veld

  18.04.2021 | Artikkel

  ...specialists at Dedicon conducted tests with various combinations of tactile maps, chips and smartphones in order to make a grounded choice for the tacs and app to be used. This resulted in two prototypes that were ...
 • Berøre og beskrive

  10.07.2017 | Kapittel

  ...måte som gjør at barnet kjenner at de gjør det sammen. Samtidig kan den voksne snakke om hva gjenstanden heter, om sin egen opplevelse eller hva han tror barnet sanser og opplever. Eksempel: Den voksne ...
 • Ansvar

  10.11.2021 | Kapittel

  Under Tolkens oppgaver kan du lære mer om hvordan tolker løser sin oppgave når de tolker i situasjoner med barn. I modulen Voksne sitt ansvar kan du lære mer om hva du du kan gjøre for å være en god støttespiller ...
 • Behov for tilrettelegging

  24.03.2017 | Kapittel

  ...behov kan kommunen be om bistand fra Statped. Statped er en statlig spesialpedagogisk etat som blant annet tilbyr veiledning, utredning og kurs. Det er PP-tjenesten som søker om tjenester fra Statped.
 • ADHD

  07.02.2023 | Kapittel

  ...oppmerksomhet. Ved mistanke om ADHD hos personer med utviklingshemming må spesialisthelsetjenesten kontaktes.   Pedagogisk tilrettelegging ved ADHD kan for eksempel handle om:   Tilrettelegge dagen med ...
 • Syns og hørselsnedsettelser

  07.02.2023 | Kapittel

  ...eller dyp utviklingshemming kan bearbeiding av syn og hørselsinntrykk være problematisk, vi snakker da om henholdsvis CVI (hjernesynshemming) eller APD (auditive prosesseringsvansker).   Utredning av syn og ...
 • Veiledere for bruk av pc, Mac og Chromebook

  02.10.2023 | Kapittel

  ...datamaskin dersom man har synsnedsettelser. Disse er kategorisert etter om eleven bruker skjermleser med og uten leselist, eller om eleven leser visuelt.  bilde Elever som bruker skjermleser med og uten ...
 • Tjenester fra Statped

  05.01.2024 | Kapittel

  ...fra observasjoner, utprøvende pedagogiske tiltak og utredninger, gir Statped veiledning om pedagogiske tiltak og om tilrettelegging i hjem, barnehage og skole. Syns- og hørselsfunksjon blir gjerne utredet ...
 • Ser'n kleint?

  27.04.2015 | Bok/hefte

  Barndomsminner fra 1940- og 50-tallet. I denne personlige minneboka skriver Gunleik Bergrud om sine erfaringer fra barndom og oppvekst i Hjartdal på 1940- og 50-tallet.  Den lille gutten og hans møter ...