Til hovedinnhold
Viser 1661–1670 av 2287 treff.
 • 2.3 Tegn-til-tale og rettigheter

  14.05.2024 | Kapittel

  ...sammen med andre, er helt avgjørende for å kunne påvirke sine omgivelser og eget liv.   FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), artikkel 24, slår fast retten til opplæring ...
 • Kunstige kjennemerker

  09.08.2023 | Kapittel

  ...omgivelsene. Det kan for eksempel være en figur som henger utenfor et rom. Kjennemerket kan gjerne si noe om aktiviteten som foregår på rommet. For eksempel en bamse ved døra til lekerommet.
 • Suksesskriterier

  01.02.2023 | Kapittel

  Anerkjenne at tolking ikke er det samme som direkte kommunikasjon Kunnskap om hva tolking innebærer, hvordan det påvirker samtale og deltakelse Samarbeid med tolken(e) Evaluere hvilket utbytte barnet/eleven ...
 • Aspects of Learning for Individuals with JNCL or CLN 3 Disease

  31.10.2017 | Artikkel

  ...intervensjon vil kunne bidra til økt livskvalitet for mennesker med JNCL. På denne siden kan du lese om tilrettelegging ved Juvenil Nevronal Ceroid Lipofuscinose (JNCL). The JNCL Education Project ...
 • Hvordan bruke Book Creator

  24.10.2019 | Kapittel

  Instruksjonsfilmer På de neste to sidene finner du korte instruksjonsfilmer om ulike funksjoner du trenger for å komme i gang med Book Creator. Filmene er sortert under: Book Creator - Google Crome nettleser ...
 • Forberedelse til overganger og nye steder

  06.11.2019 | Artikkel

  ...tur/ekskursjoner eller ved overganger. Bruk den virtuelle opplevelsen i en samtale med elevene der dere snakker om: Hvor dere skal være Hvem dere skal være sammen med Hvor dere skal gå Hva som skal skje Hvilke aktiviteter ...
 • Oppgave – Avlesning til analyse 2

  31.01.2023 | Kapittel

  ...som foreligger? Det kan hende din analyse har færre eller flere detaljer enn den som foreligger, men om din ikke er identisk med den som foreligger er ikke dette nødvendigvis feil. Her kommer neste oppgave ...
 • Nyoppdaget hørselstap

  20.09.2023 | Kapittel

  Møtene kan finne sted i hjemmet, i lokalene til andre tjenesteytere eller i Statpeds lokaler. Se film om strakstilbud og foreldresamtale Straks-film m/tekst   Straks-film m/tegnspråktolking Målgruppe er foresatte ...
 • Aktivitetsbank

  21.08.2023 | Kapittel

  ...elevens funksjon og alder. For å få best mulig utbytte av aktivitetsbanken, anbefales det å først lese om elevens forutsetninger, planlegging, organisering og ledsaging i kroppsøving.
 • Modul 3 - Tegn-til-tale i praksis

  03.06.2024 | Kapittel

  Modul tre handler om å bruke tegn-til-tale. Modulen har modellvideoer av hvordan å utføre tegn. Den har utføringsoppgaver til ulike tema vi anbefaler deg å gjennomføre for å øve på bruk av tegn. Du vil ...