Til hovedinnhold
Viser 1741–1750 av 2259 treff.
 • Kort taktil plan

  19.10.2021 | Konkret materiell

  ...av en aktivitet. En taktil plan gir informasjon om hvilke aktiviteter som skal foregå og rekkefølgen de kommer i. Den kan også inneholde opplysninger om tidspunkt, hvor aktiviteten skal foregå og hvem ...
 • Forberedelser

  02.02.2023 | Kapittel

  ...med barn via tolk (Kanstad og Gran, 2016) bygger på litteratur om tolking for barn og observasjon av tolkesituasjoner i barnehage. Selv om datamaterialet er basert på hørende, minoritetsspråklige barn, ...
 • Programmer for å lære touch-metoden

  18.10.2023 | Kapittel

  ...skrive 45 tegn i minuttet. Tastaturbo er plattformuavhengig og kan brukes i alle nettlesere. Les mer om Tastaturbo. tastaturbo TangoTouch består av øvelser for bruk av riktige fingre på bokstaver, tall, ...
 • Veifinningsteknologi

  01.09.2023 | Kapittel

  ...brukes sammen med annen sensorteknologi, kartgrunnlag og andre datakilder, som for eksempel informasjon om kollektivtrafikk. Bruk av veifinningsteknologi krever: forståelse og beherskelse av smartteknologi ...
 • Språk for handling

  30.03.2020 | Kapittel

  Språk for handling er en strategi å benytte for å kunne få erfaringer i verden selv om man ikke gjennomfører de i praksis selv. Ved å bruke sin uttrykksform skal personen som bruker ASK få en medelev, ...
 • Pedagogisk tilrettelegging

  11.04.2017 | Artikkel

  ...til ulike vansker og diagnoser. Litteratur om sosial fungering kan ofte være knyttet opp mot bestemte diagnoser. Slik litteratur kan være nyttig å lese, selv om metodene skal brukes i forbindelse med en ...
 • Comprehensive Aphasia Test (CAT)

  03.02.2022 | Kartleggingsmateriell

  ...deler: en kognitiv screening, språktester på enkeltords-, setnings- og tekstnivå, samt et spørreskjema om å leve med afasi. CAT-N er derfor den første norske afasitesten som kan sies å ta for seg både skadebaserte ...
 • Ledsaging av elev i rullestol

  07.09.2023 | Kapittel

  ...eksempler ledsaging i rullestol. Vær oppmerksom på at ledsagingen alltid må tilpasses den enkelte. Video om ledsaging i rullestol For å sikre medbestemmelse er det viktig å legge til rette for at rullestolbrukeren ...
 • Ekkolokalisering

  01.09.2023 | Kapittel

  ...kalles det passiv ekkolokalisering. Et eksempel på dette kan være å bruke lyden av trafikken for å høre om det er en husvegg ved siden av seg eller ikke. Når den reflekterte lyden forsvinner, betyr det at man ...
 • Gjør måltidet til en positiv opplevelse

  23.05.2017 | Kapittel

  ...kan du avslutte måltidet og prøve igjen litt senere. Tving aldri barnet til å spise, selv om du er bekymret for om barnet får i seg nok mat. Ofte spiser barnet mer enn du tror gjennom en dag. Som oftest ...