Til hovedinnhold
Viser 2041–2050 av 2285 treff.
 • Energitap

  11.05.2023 | Kapittel

  ...utfordringer som er mer enn et hørselstap pluss et synstap. Hørselstap gjør at de må konsentrere seg ekstra om hva som blir sagt. Avhengig av lyd- og støyforholdene, må det brukes munnavlesning, kroppsavlesning ...
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

  21.09.2023 | Kapittel

  ...kommunikasjon basert på taktile tegn. Mange trenger supplerende støtte for å kommunisere. Det kan dreie seg om munnavlesning, tegn, bilder eller blandingsformer som også inkluderer gester, norsk med tegnstøtte ...
 • Samarbeidsplattformer

  26.02.2024 | Kapittel

  ...og arbeidsliv har tatt i bruk skybaserte samarbeidsplattformer som er tilgjengelige på alle enheter om du benytter PC, Chromebook, Mac eller en mobil enhet. Du har dermed tilgang til innhold og en rekke ...
 • Dette kan du forvente av Statped

  14.12.2023 | Kapittel

  ...tilpasse vår støtte basert på kommuners og fylkeskommuners behov  Samarbeide med kommuner/fylkeskommuner om kompetanseutviklingen i barnehager ​og skoler Legge kunnskapsbasert praksis til grunn i alt vi gjør  ...
 • Minoritetsspråk og flerspråklighet

  12.04.2016 | Bok/hefte

  ...skoler og barnehager. Utredningsmodellen er forbedret og beskrevet mer utdypende. Flere kapitler er omskrevet og oppdatert i tråd med nyere internasjonal forskning på feltet. Pedagogisk baserte vurderingsmetoder ...
 • ALLE MED - observasjonsmateriell

  17.01.2017 | Kartleggingsmateriell

  ...mestrer på en måte som foreldre, førskolelærere og fagfolk forstår. Det er utviklet på grunnlag av teori om sammenhengen mellom språklig og sosial kompetanse. Utsagnene som er utviklet i verktøyet er formulert ...
 • Blind Square

  19.06.2016 | App

  Oy. Blind Square bruker GPS og kompasset for å posisjonere deg. Deretter samler den inn informasjon om nærområdet. Appen har en unik algoritme som velger de mest relevante stedene, og leser dem opp for ...
 • Showbie

  02.05.2018 | App

  ...også forklaringsfilmer fra andre elever eller lærer. Forklaringsfilmer kan gjøre det enklere å samtale om læringsaktiviteter hjemme samtidig som de vil være nyttig for elever som trenger mye repetisjon. Skole-hjem ...
 • – Ta utgangspunkt i barnets interesser

  13.12.2023 | Artikkel

  ...så ta i bruk i samhandling med andre barn, forklarer rådgiveren. Når miljøet rundt barnet er enige om hvordan de skal møte barnets uttrykk, vil læringen skje raskere. Kartlegging av barnets interesser ...
 • Håndtering, bearbeiding og regulering

  04.05.2015 | Kapittel

  ...har vansker med å gradere følelser, kan bli like fortvilet og lei seg av en trist hendelse, uansett om den er stor eller liten og like sint uansett grad av provokasjon.  Da kan det være grunn til å prøve ...