Til hovedinnhold
Viser 241–250 av 2251 treff.
 • Opplæring i digitale ferdigheter

  15.06.2016 | Artikkel

  ...tegn for begreper, steder, personer og dette kan vanskelig skrives ned, men veldig enkelt spilles inn som filmfil. Etikk og estetikk Redigering av bilder legger også et grunnlag for å snakke om det som ...
 • Målbeskrivelser og samvalg i relasjon til personlige ønsker og preferanser

  21.01.2020 | Artikkel

  ...betydning å finne ut hvilke typer angstsymptomer som gjelder for den aktuelle personen. Et viktig funn i studien var at engstelse relatert til bestemte ord og språklyder var vel så framtredende som engstelse ...
 • Bytte side

  12.06.2023 | Kapittel

  ...tar eleven nytt grep om ledsagerens arm like over det etablerte grepet. Eleven løsner det etablerte grepet og fører hånden tvers over ledsagerens rygg til motsatt arm, og tar nytt grep. Eleven følger deretter ...
 • Matematikk i barnehagen for barn med nedsatt hørsel

  24.06.2016 | Artikkel

  ...førskolealderen mange og varierte erfaringer med matematiske begreper. Det er viktig å være bevisst på det matematiske språket i hverdagen og styrke barnets ordforråd og logisk tenkning før skolestart.  Matematikk beskrives ...
 • Synsnedsettelser før skolealder

  23.02.2021 | Fagområde

  I Norge går de fleste barn i barnehagen før skolestart. Dette gjelder også for barn med synsnedsettelser. Personalet har derfor en viktig rolle i å skape gode og trygge rammer for å fremme utvikling og ...
 • Nytt mandat

  15.02.2021 | Artikkel

  Statped skal spisses og skal nå støtte kommunene når det gjelder små og spesialiserte fagområder og i særlig komplekse saker. Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby presenterte 15. februar 2021 ...
 • Sosiale historier

  16.03.2017 | Artikkel

  ...script Forklare abstrakte begreper eller situasjoner som er ukjente eller usikre Carol Gray har utviklet metoden sosiale historier. Gå til hennes hjemmeside for å lese mer om metoden og hennes arbeid.
 • Døve i det tredje riket

  09.10.2016 | Nettressurs

  Dette er et tankevekkende foredrag om døve i Tyskland under andre verdenskrig. Muhs snakker om døve nazister og om behandlingen av tyske døve jøder. Det er et lærerikt og tankevekkende foredrag om alvorlige ...
 • Opplæringspakker ASK

  10.09.2019 | Seksjon

  ...mindre enheter med et spisset innhold. Pakkene kan brukes som selvstendige enheter, og er laget med tanke på dere som skal i gang med ASK-løsninger før første gang. Filmene kan også brukes som en del av veiledningen ...
 • Inspiration Maps

  15.08.2017 | App

  Inspiration Maps er en tankekart-app der du kan legge inn bilde, tekst og tale. Den egner seg for alle elever, men særlig for dem som har flere typer av lærevansker. Inspiration Maps er godt egnet til ...