Til hovedinnhold
Viser 241–250 av 2285 treff.
 • Stamming og overgang mellom grunnskole og vidaregåande skole

  23.06.2016 | Artikkel

  ...ynskjer det kan ein kontaktperson frå ungdomsskolen vere med på eit slikt møte.  Spør gjerne ungdomen om han eller ho opplever taleflytvanskane som utfordrande i møte med nye omgjevnader og personar.   Ungdomen ...
 • Flere språk gir fordeler

  17.09.2018 | Artikkel

  ...og kognitiv utvikling, også hos denne gruppen av elever. Flerspråklighet styrker begrepslæringen og gir økt bevissthet om språkets form. Språklig bevissthet er en viktig forutsetning for å mestre lese- ...
 • Hva er inkludering?

  19.11.2019 | Artikkel

  ...læringsmiljø har alle sin naturlige plass i det faglige og sosiale fellesskapet. Inkludering handler om å tilpasse læringsmiljøet til mangfoldet blant barn og elever, og gi alle reell mulighet til å delta ...
 • Opplæringspakker ASK

  10.09.2019 | Seksjon

  ...som selvstendige enheter, og er laget med tanke på dere som skal i gang med ASK-løsninger før første gang. Filmene kan også brukes som en del av veiledningen om du gir opplæring til andre. Pakkene består ...
 • Apper for å jobbe med språk

  05.03.2019 | Artikkel

  Fire app-tips for å jobbe med språk og begreper i skolen. Klikk på lenkene for å få flere tips til pedagogisk bruk av appene.  Puppet Pals Med Puppet Pals kan du fortelle historier gjennom animerte karakterer ...
 • Metakognitive ferdigheter

  02.04.2018 | Artikkel

  ...hva de gjør, og hva de skal gjøre for å få mening ut av det de leser. De drar fram sin forkunnskap om tekstens tema og tar det i bruk for å forstå det de leser.  De setter seg mål og har flere strategier ...
 • Tegnspråkopplæring i barnehage og grunnskole

  16.02.2021 | Bok/hefte

  ...tegnspråkopplæring i barnehage og grunnskole. I 2019 publiserte Statped en rapport fra et kartleggingsarbeid vedrørende tegnspråkopplæring i norske barnehager og grunnskoler. Kartleggingen viste store variasjoner i ...
 • Tilrettelegging for samspill, språk og inkludering overfor barn med spesielle behov

  13.09.2018 | Artikkel

  Men overfor noen barn trenger man en bevisstgjøring om dette samspillet. Bakgrunn  I årene 1990-1995 gjorde en av våre rådgivere et nybrottsarbeid om tilrettelegging for et barnehagebarn med kombinerte ...
 • Kartlegging av afasi

  02.05.2017 | Artikkel

  ...kartlegging ved afasi:  finne ut kva for språklege funksjoner som er ramma, og i kva grad. få informasjon om kva personen klarer bra og kva som er vanskeleg i språk og kommunikasjon. utarbeide tilpassa tiltak ...
 • Språkforstyrrelser

  14.10.2021 | Fagområde

  Personer med språkforstyrrelser kan ha vansker med å uttrykke tanker og følelser og vansker med å forstå hva andre sier. Noen ganger handler det om språklydvansker, mens andre ganger kan det være en utviklingsmessig ...