Til hovedinnhold
Viser 251–260 av 2239 treff.
 • Visuelt verktøy, læremidler og materiell

  02.04.2018 | Artikkel

  Når det gjelder hørselstap og lesing, må visuelt verktøy, læremidler og materiell som velges og brukes, være relevant, og ikke overforbrukes. Variasjon er viktig for å opprettholde barnas interesse. Visuelt ...
 • Oversikt over språknivåene

  08.06.2016 | Artikkel

  Snakker i enkle ord og korte setninger I begynnelsen vil barnet ditt for det meste bruke enkeltord. Disse vil bli brukt til å styre aktiviteter, spørre og benevne. Når barnets ordforråd har økt til ca 50 ...
 • Statpeds nye rolle

  16.02.2021 | Artikkel

  ...saker. Er kommunene i tvil om vi kan bidra, kan de kontakte Statpeds spør oss-tjeneste. Statpeds nye rolle Hvordan yter Statped støtte? Vi har en viktig rolle når det gjelder barn og elever med varige og/eller ...
 • Undervisningsopplegg med omvendt undervisning

  20.04.2022 | Kapittel

  ...trinn og tilpasses dine elever.   Bærekraft 1. På skolen - Aktivere forkunnskaper Bærekraft er et begrep som kan være vanskelig å forstå. Med bærekraftig utvikling menes ofte en plan for fremtiden som går ...
 • Tema: Kvantiteter

  06.05.2020 | Kapittel

  En gjennomgang av mengdebegreper og litt om gradering av adjektiv  ...
 • Uttrykk

  08.06.2016 | Artikkel

  ...avlutte samhandling.  Fokusord Oi Takk Vær så snill Gratulerer Se Ha det! Unnskyld Hjelp Kult Huskelapp (PDF) Materiell Bøker: Utropsord (PDF) Oppgaver Læreren modellerer bruk av fokusord på talemaskinen mens ...
 • Flerspråklighet og digital undervisning

  11.01.2021 | Artikkel

  ...språklige kunnskaper og språklig bevissthet. Dialog med foreldre og søsken gir mange muligheter, også om de i liten grad behersker norsk eller har lite skolegang. Eksempler på oppgaver og aktiviteter som ...
 • Flerspråklighet og tilrettelegging i barnehagen

  02.09.2022 | Artikkel

  ...både hjemmespråket og norsk. Samarbeid om oppstart i barnehagen og at det vises interesse for hva foreldrene er opptatt av for sitt barn kan trygge foreldrene om at både barnet og familien blir respektert ...
 • Tidlig samspill – barn med nedsatt hørsel

  26.08.2020 | Artikkel

  ...mot et smilende barn som strekker seg mot oss. Men når barnet vender hodet bort, kan vi tolke det som om barnet er uinteressert. Resultatet kan være at vi lar barnet være i fred. Den egentlige grunnen til ...
 • Over og under

  08.06.2016 | Artikkel

  Mål: Bruk preposisjoner som viser posisjon. Fokusord I Ved siden av Under Over Nesten Til Etter Mellom Med Ved Ned Opp Rundt Gjennom Av Fra Hos Om For Innen Omkring Huskelapp (PDF) Materiell Fargelegg ...