Til hovedinnhold
Viser 331–340 av 2258 treff.
 • Kontrastiv undervisningsmetodikk

  02.04.2018 | Artikkel

  ...benevnes gjerne kontrastiv undervisning. Kontrastiv undervisning baserer seg på å bruke elevens kunnskap om et av sine språk for å belyse og videreutvikle også det andre språket. I kontrastiv undervisning sammenlignes ...
 • Kartlegging hos hørselshemmede

  23.05.2023 | Artikkel

  ...tidlige årstrinn, men hos mange avtar dette med alderen. Årsakene til dette kan være mange: elevens ordforråd ikke utvikles i takt med skolens krav mangel på systematisk kontinuerlig leseundervisning for lite ...
 • Digital learning in mathematics for students with severe visual impairment: A systematic review

  22.10.2019 | Artikkel

  ...materialer som er utformet for å støtte utviklingen av begrepsforståelse i matematikk. Målet med studien var å oppsummere aktuell evidensbasert kunnskap om e-læring i matematikk blant elever med alvorlig synshemming ...
 • CI - og hva så?

  04.03.2016 | Bok/hefte

  5. februar 2014 fikk Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet overlevert en rapport om samordnet pedagogisk oppfølging av barn med cochleaimplantat. Det tverrfaglige utvalget som står bak ...
 • Etiske refleksjoner

  04.05.2015 | Kapittel

  ...selv om den voksne er hovedansvarlig for rammene og for gjennomføringen. En hovedregel kan være at barnet skal styre mest når det gjelder temaer for samtalen. Dersom barnet hovedsakelig vil snakke om emner ...
 • Se – kom igjen!

  08.06.2016 | Artikkel

  ...verb. Fokusord Jeg Du Kommer Går Arbeider Spiller Maler Skriver Lager Leser Spiser Drikker Hjelper Sover Slapper av Huskelapp (PDF) Materiell Bok: Hva gjør jeg? (PDF) Oppgaver Modellere hvert fokusord eller ...
 • 7 ting du kan gjøre i klasserommet for elever med DLD

  04.08.2023 | Kapittel

  ...tilrettelegging for å kunne tilegne seg kunnskap og begreper, og for å klare seg på skolen. Alle barn vil ha nytte av å arbeide med språklige aktiviteter og begrepslæring i klasserommet. 7 ting du som lærer kan gjøre ...
 • Fem sosiale ferdighetsområder

  18.03.2022 | Kapittel

  ...som byggesteiner i begrepet og dekker de viktigste sosiale ferdighetene vi benytter i samhandling.  Empati handler om evnen til å leve seg inn i andres situasjon, forstå andres tanker og følelser, vise ...
 • Den bimodale tospråklige utviklingen

  24.06.2016 | Artikkel

  ...slik utvikling kan skje? Bimodal tospråklig utvikling for døve og sterkt tunghørte bygger på kunnskap om tospråklighet hos normalt hørende, hvor det å kunne to språk regnes som en berikelse med mange fordeler ...
 • Effekt av artikulatorisk bevissthetstrening på skriftspråklige ferdigheter. En randomisert kontrollert undersøkelse og en singel case studie

  02.02.2022 | Artikkel

  ...språkproblemer, som svakt ordforråd, ordletingsvansker og svak grammatisk forståelse. Mange har også lav selvfølelse på grunn av lese- og skrivevanskene og en del mister motet når det gjelder skolegangen og ser ...