Til hovedinnhold
Viser 371–380 av 2258 treff.
 • Tidlig språkutvikling og leseopplæring

  17.06.2016 | Artikkel

  ...barnet.  Å lære å lese handler om mer enn å lære de 29 norske bokstavene, hvilke språklyder som knytter seg til dem og hvordan de skal trekkes sammen for å lage ord. Det handler om å finne mening i det man leser ...
 • Lytte, lære, snakke

  13.04.2021 | Bok/hefte

  ...lytting for små barn i de første leveårene.  Lytte, Lære, Snakke er utviklet som et hjelpemiddel med tanke på barn under 12 måneder med nedsatt hørsel, og som følger et auditivt habiliteringsprogram. Veiledningsheftet ...
 • Hva er typiske vanskeområder for personer med DLD?

  04.08.2023 | Kapittel

  ...emosjonelle vansker Ikke-verbale vansker kan også sameksistere med DLD, så lenge det ikke er snakk om store vansker (utviklingshemning). Ved klare biomedisinske diagnoser eller syndromer vil språkforstyrrelsene ...
 • Nye samiske læringsressurser

  06.02.2019 | Artikkel

  ...tall og kroppsdeler. Trykk på føttene, hendene, hodet og lytt! Sammen med dukka får barnet lære begreper, tall og sanger på en morsom måte, barnet får umiddelbart respons når det trykker på de ulike kroppsdelene ...
 • Arbeid med undervisningsmateriellet

  08.06.2016 | Artikkel

  ...ulike aktivitetene, og det gis fokus gjennom bruk av spill, leker, bildebøker med mer. Informasjon om Minspeak på norsk Hva undervisningsmateriellet inneholder Dette materialet kommer med en kortfattet ...
 • Prowise Presenter

  16.09.2019 | App

  ...planleggingsverktøy for lærere. Her kan du se en instruksjonsfilm om Prowise Presenter.  ProwisePresenter - instruksjonsfilm I appen finner du verktøyene: Tankekart Ordsky Konkurranser Spill Quiz I flere av aktivitetene ...
 • Organisere skolearbeidet med Book Creator

  21.11.2019 | Kapittel

  ...energien som brukes for å holde orden i papirmøllen eller harddisken går utover kapasiteten til å utføre oppgavene og tilegne seg kunnskapen i undervisning. Et viktig grep er å legge til rette for at antall ...
 • På skolen

  18.03.2022 | Kapittel

  ...sosiale samspillet mer komplisert vil elevens vansker bli mer og mer tydelige. Dersom skolen får mistanke om at en elev har autismespekterforstyrrelser, skal skolen ta kontakt med PP-tjenesten. Skolen kan samtidig ...
 • Afasi og spesialundervisning: veiledning i dokumentasjon av praksis

  03.02.2016 | Veileder

  ...afasiundervisningen. Hensikten med å dokumentere det som skjer i undervisningen er å få mer kunnskap om hvorvidt undervisningen er på rett spor. God dokumentasjon av framdriften i de praktiske tiltakene ...
 • Nedsatt hørsel og tilrettelegging ved prøver og eksamen

  01.07.2016 | Artikkel

  ...manglende kompetanse. Eksempler på tiltak for tilrettelegging kan være: utvidet tid forklaring av ord og uttrykk felles lytteprøver ved muntlig prøve tilpasses eget rom til disposisjon/støyskjerming lyd ...