Til hovedinnhold
Viser 41–50 av 2315 treff.
 • Fra ord til orden, en oppsummering

  28.01.2022 | Kapittel

 • Det første ordet

  09.10.2023 | Kapittel

  Ordet skrives på et ordkort med ledelinjer før og etter ordet mellomrom på hver side av ordet avkuttet høyre hjørne (sikre riktig leseretning) Dette er for å introdusere at et ord har et mellomrom både ...
 • Ord og utrykk

  24.06.2022 | Kapittel

  ...finn norske ord eller uttrykk.pdf Last ned homofone ord.pdf Last ned hva betyr disse uttrykkene?.pdf Last ned hva menes med disse uttrykkenen?.pdf Last ned hva hører sammen?.pdf Last ned ord og uttrykk ...
 • Det andre ordet

  04.05.2023 | Kapittel

  For at eleven skal oppleve mestring, må det andre ordet skille seg vesentlig fra det første ordet. Det må være mye kortere eller mye lengre ha bokstaver som oppleves taktilt forskjellig fra det første ...
 • Arbeid med ord

  30.05.2023 | Kapittel

  I arbeid med ord er fokuset først og fremst på å systematisk lære de ferdighetene som trenges for å lese enkeltord. Gjennom å arbeide med lyder og avkoding i arbeidet med ord, styrkes fonologisk lesing ...
 • Begrepslæring når elevene er tospråklige

  07.02.2023

 • Tusen ting å tenke på ‒ begrepsutvikling

  13.01.2016 | Bok/hefte

  -for begrepsforståelse og et rikere språk. Boka har 38 tema som egner seg for små og store barn som har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Temaene er visuelt fremstilt med innholdsrike ...
 • Om matematikkvansker

  04.08.2023 | Artikkel

  ...lette utfordringer til store og komplekse vansker.  Matematikkvansker bør derfor forstås som et paraplybegrep som rommer mange ulike utfordringer og diagnoser.
 • Om Statped

  22.03.2024 | Artikkel

  Nasjonal kompetanseteneste for døvblinde (NKDB). Vi gir faglege råd til Kunnskapsdepartementet i saker som gjeld barn, unge og vaksne med særskilde opplæringsbehov og fagområda våre, og systematisere kunnskapen ...
 • Visuell fysisk orden og oversikt

  23.08.2023 | Kapittel

  ...nedsatt syn og hørsel bruker mye tid og krefter på å skaffe seg oversikt og orientere seg. Dette gjelder både innendørs og utendørs. Har eleven oversikt over hvor ting er vil det bli mer selvstendig, og ...