Til hovedinnhold
Viser 601–610 av 2285 treff.
 • Forutsetninger for utbytte av taktile illustrasjoner

  21.02.2024 | Kapittel

  ...illustrasjoner avhenger av tidligere erfaringer. Om eleven er født blind, har hatt syn tidligere eller har restsyn, er av stor betydning. Utbyttet avhenger også av om eleven har fått opplæring i å tolke taktile ...
 • Samarbeid med tolk

  01.02.2023 | Kapittel

  ...samarbeid med dem. Spesielt for barn, er det viktig å ha en tolk de kjenner og er trygg på. Både med tanke på det relasjonelle og kjennskap til barnets språk. Faste tolker som kjenner samtaledeltakerne og ...
 • Partnerassistert skanning

  10.09.2019 | Kapittel

  ...skanning krever opplæring og øvelse. I denne filmen får du ideer til hvordan du kan gjøre dette med tanke på partnerassistert skanning. Film 3 ...
 • Tegne Regne Prøven

  06.06.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...let har fokus på forståelse. Elevens besvarelse gir læreren mulighet for å få innsikt i hans tankeprosesser, det vil si i hvilken grad eleven har vist forståelse ved løsning av matematikkoppgavene. Dette ...
 • Erfaringer fra følelsessamtaler

  04.05.2015 | Kapittel

  ...vil vi formidle tanker og erfaringer fra noen av dem som deltok i prosjektet «Kjenn hva jeg føler». «Hun ber om å få følelsesmerker, roer seg ofte når hun får det, og snakker spontant om alle de følelsene ...
 • Flerspråklighet, tidlig innsats i barnehagen og tiltak på skolen

  02.09.2022 | Artikkel

  ...dette være spesielt sårbart. Tidlig innsats i barnehagen og tiltak på skolen forutsetter god kunnskap om bakgrunn og forutsetninger fra oppstart i barnehagen eller skolen. Samarbeid med foreldre og interesse ...
 • 58 literacy tips

  25.02.2021 | Bok/hefte

  Hefte om literacy, til inspirasjon for å utforske, leke og lære mer om bokstaver, lyder, ord, lesing og skriving.  Dette heftet handler om literacy, og skal være en inspirasjon og idesamling for deg som ...
 • Guldal Lále

  21.11.2018 | App

  ...enkeltord. Ordene er satt sammen til par etter ulike kriterier, og alle danner ulike typer lydkontraster. Kontrasten på det enkleste nivå er ord med ulikt antall stavelser, dvs. ulik ordrytme. Neste nivå ...
 • Medelever

  10.02.2020 | Kapittel

  ...eksempel tegninger og hyggelige ord. Videre er det viktig for eleven å bli tatt godt imot når han begynner på skolen igjen. Det kan være positivt at medelever får informasjon om skaden og hvorfor deres medelev ...
 • Stemmevansker

  21.02.2024 | Fagområde

  ...er en del av identiteten og påvirkes av hvordan vi har det, hvordan vi bruker den, og om vi blir rammet av sykdom. Om stemmen svikter, kan dette få konsekvenser for kommunikasjon og psykososial fungering ...