Til hovedinnhold
Viser 611–620 av 2259 treff.
 • GeoGuessr

  21.06.2018 | App

  ...utgangspunkt for samtale og kommunikasjon.   GeoGuessr er et enkelt spill som kan brukes for å samtale om ulike steder i verden, klima, språk og miljø. Spillet bruker Google Street View for å ta deg rundt ...
 • Hva er nevroutviklingsforstyrrelser

  08.04.2021 | Kapittel

  Les om de vanligste nevroutviklingsforstyrrelsene på våre nettsider: ADHD Tourettes syndrom Autismespekterforstyrrelser Fellestrekk ved nevroutviklingsforstyrrelser er blant annet: De fremtrer i barnealder ...
 • Nedsatt hørsel og sosial kompetanse

  30.06.2016 | Artikkel

  Barn med nedsatt hørsel kan for eksempel trenge bistand til å forstå og ta i bruk ulike nyanser i begreper (forskjell på å lyve og ta feil) forstå forskjellen på å tenke og si forstå hva man gjør og ikke ...
 • Hva er ADHD?

  15.06.2022 | Kapittel

  ...oppmerksomhetsvansker, og vanskene opptrer i et spekter fra mildt til alvorlig. All utredning som gjelder diagnoser utføres av helseforetak, BUP for barn og DPS for voksne over 18 år.   ADHD kan presentere ...
 • Forutsetninger for utbytte av taktile illustrasjoner

  21.02.2024 | Kapittel

  ...illustrasjoner avhenger av tidligere erfaringer. Om eleven er født blind, har hatt syn tidligere eller har restsyn, er av stor betydning. Utbyttet avhenger også av om eleven har fått opplæring i å tolke taktile ...
 • Geometri AR

  05.01.2024 | App

  ...introduseres for begreper innen vinkler, todimensjonale figurer og tredimensjonale figurer. AR-teknologi gir elevene en unik mulighet til å utforske 3D-figurer som visualiserer matematiske begreper. Demo -Et ...
 • Medelever

  10.02.2020 | Kapittel

  ...eksempel tegninger og hyggelige ord. Videre er det viktig for eleven å bli tatt godt imot når han begynner på skolen igjen. Det kan være positivt at medelever får informasjon om skaden og hvorfor deres medelev ...
 • Partnerassistert skanning

  10.09.2019 | Kapittel

  ...skanning krever opplæring og øvelse. I denne filmen får du ideer til hvordan du kan gjøre dette med tanke på partnerassistert skanning. Film 3 ...
 • Tegne Regne Prøven

  06.06.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...let har fokus på forståelse. Elevens besvarelse gir læreren mulighet for å få innsikt i hans tankeprosesser, det vil si i hvilken grad eleven har vist forståelse ved løsning av matematikkoppgavene. Dette ...
 • Samarbeid med tolk

  01.02.2023 | Kapittel

  ...samarbeid med dem. Spesielt for barn, er det viktig å ha en tolk de kjenner og er trygg på. Både med tanke på det relasjonelle og kjennskap til barnets språk. Faste tolker som kjenner samtaledeltakerne og ...