Til hovedinnhold
Viser 621–630 av 2259 treff.
 • Guldal Lále

  21.11.2018 | App

  ...enkeltord. Ordene er satt sammen til par etter ulike kriterier, og alle danner ulike typer lydkontraster. Kontrasten på det enkleste nivå er ord med ulikt antall stavelser, dvs. ulik ordrytme. Neste nivå ...
 • PECS (metode for kommunikasjon)

  18.03.2022 | Kapittel

  ...merksemd. Les mer på sidene om  tidlig innsats for små barn med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)  vi er usikre på om forstår grafiske symbol vi er usikre på om forstår verbalspråk PECS ...
 • Språklydsvansker

  06.09.2023 | Artikkel

  Språklydsvansker innebærer å ha vansker med å uttale ord som forventet ut fra alder og talenorm, noe som kan resultere i en mer eller mindre uforståelig tale. Språklydsvansken kan være barnets primære ...
 • Flerspråklighet og tidlig innsats

  02.09.2022 | Artikkel

  ...sårbart. Tidlig innsats for god læring og aktiv sosial og faglig deltakelse forutsetter god kunnskap om bakgrunn og forutsetninger fra oppstart i barnehagen eller skolen. Samarbeid med foreldre, og interesse ...
 • – Prøv deg fram når du skal lære tegnspråk

  13.12.2023 | Artikkel

  – Å lære ett språk tar tid. Dette gjelder også tegnspråk. Ikke være redd for å prøve deg fram, sier rådgiver Sissel Oline Hegdahl. Bilde av Sissel Hegedahl Sissel Oline Hegdahl jobber i Divisjon tegnspråk ...
 • Øv med følelser

  06.03.2023 | Kapittel

  ...andre å forstå hvilken følelse det er snakk om?  Bare hender Bruk de samme lappene som i oppgaven «bare ansikt». Pass på at elevene kan tegnene for alle ordene på lappene.  Eleven som trekker en lapp skal ...
 • Fellesskap i lek og læring spesialpedagogikk i et inkluderingsperspektiv

  23.08.2021 | Bok/hefte

  ...slik deltakelse, er derfor et gjennomgående tema i antologien. Det innledende kapitlet setter inkluderingsbegrepet inn i et historisk og praktisk perspektiv, og er en teoretisk overbygning til de andre kapitlene ...
 • Diktering Office 365

  11.11.2020 | Kapittel

  Office365. Dette gjelder OneNote og Word. Under fanen Hjem finner du knappen Dikter i båndet og får opp denne boksen på skjermen Bilde Under innstillinger kan du velge talespråk og om du vil ha automatisk ...
 • Trinn 12 Tre eller flere setninger i en sammenheng

  30.05.2023 | Kapittel

  Organisert skriving med et sammenhengende tema (dvs. om et konsistent tema) og bruk av sammenhengende enheter (f.eks. Pronomen eller synonymerstatning, logiske koblinger, underordnede konjunksjoner, konklusjoner ...
 • MOLAS

  21.06.2016 | Artikkel

  Her finner du informasjon om MOLAS-arbeidet. Siste nytt i 2013 MOLAS-arbeidet fram til 2012 var så vellykket at bedriften A2G i Bergen har videreført tanken bak prosjektet ved å ta inn seks nye personer ...