Til hovedinnhold
Viser 671–680 av 2255 treff.
 • Kommunikasjon

  21.09.2023 | Kapittel

  ...meningsfull forståelse av omverdenen. Kommunikasjon handler ikke bare om å uttrykke grunnleggende behov eller ønsker om å få noe eller om å få noe til å skje. Kommunikasjon handler også om å dele følelser, opplevelser ...
 • Tilrettelegging for elever med stamming - hva kan lærerne gjøre?

  03.06.2021 | Video

  Animasjonsfilm om hva lærere kan bidra med for å gi elever med stamming en bedre hverdag. For elever med stamming er det viktig med god støtte fra de voksne rundt barnet. Som lærere kan man bidra til en ...
 • 1.5 Sensorisk utforskning

  04.03.2024 | Kapittel

  Metoden "De minst 12" Metoden "De minst 12" handler om å finne minst tolv måter for sensorisk utforskning i mikrokontekst. "De minst 12" er en fremgangsmåte Hjelperen kan bruke for å øke sin egen bevissthet ...
 • Verb- og setningstesten (VOST)

  03.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...undervisningen, må logopeden kartlegge den afasirammedes utgangspunkt: Hvilke sterke sider har vedkommende, språklig og kommunikativt, og hva er spesielt vanskelig? Til hjelp i slik kartlegging er det nå ...
 • Tema: Påske

  27.03.2020 | Kapittel

  Aktivitetsoppgave foreldre - barn.  Johanna viser forskjellige begreper på tegnspråk knyttet til påske  Foreldre instruerer på tegnspråk hvordan lage påskeharen (pdf).   Foreldre instruerer på tegnspråk ...
 • WASSP-skolebarn

  05.12.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...mål og progresjon. Innholdet er delt inn i fem avsnitt som omhandler: Spørsmål om hvordan stammingen arter seg Tanker om stammingen Følelser om stammingen Unngåelse på grunn av stammingen Problemer på grunn ...
 • Råd og vink

  24.04.2023 | Kapittel

  ...vink) går vi gjennom det viktigste du bør vite om tolket samhandling. Hvis du ønsker å lære mer om tolking, kan du se flere moduler på denne temasiden om Tolking og barn. Tolken er der for alle, og bistår ...
 • Kodingekspressen

  08.11.2021 | Konkret materiell

  ...meningsfulle aktiviteter for barn med utviklingshemming og/eller lærevansker med behov for ASK. Les mer om bruk av tematavle under pedagogisk bruk. Du kan velge å leke og programmere med det fysiske tog-settet ...
 • Hørselsvansker

  04.08.2023 | Kapittel

  Å lese og skrive tall er annerledes enn å lese og skrive ord. Oppgaven med å lese og skrive et tall handler ikke bare om å huske tallet, men å forstå innholdet og hva det representerer. Hørselshemmede ...
 • Hvordan gjennomføre vurdering av skriveutvikling

  31.05.2023 | Kapittel

  ...personen under skrivingen f.eks. ordprediksjon, ordbank osv. Sett en hensikt/årsak med å skrive sammen med personen. Gi gjerne et utvalg av bilder eller emner å skrive om. Oppmuntre personen til å skrive ...