Til hovedinnhold
Viser 671–680 av 2258 treff.
 • For elever med matematikkangst

  04.08.2023 | Kapittel

  Involver eleven i tilretteleggingen. Mange elever kan fortelle om hvilke situasjoner som er spesielt vanskelige for dem og har tanker om hva som kan hjelpe. Mange har stor glede av jevnlige korte samtaler ...
 • Tiltak og oppfølging av stemmevansker

  15.02.2022 | Kapittel

  ...ingen standard pakke med øvelser som passer for en stemmevanske. I Statped jobber vi ut ifra en tankegang om at personen med stemmevansker må være delaktig i sin egen endringsprosess. Når man som logoped ...
 • Diktering Office 365

  11.11.2020 | Kapittel

  Office365. Dette gjelder OneNote og Word. Under fanen Hjem finner du knappen Dikter i båndet og får opp denne boksen på skjermen Bilde Under innstillinger kan du velge talespråk og om du vil ha automatisk ...
 • Stokkteknikker

  09.08.2023 | Kapittel

  ...håndtaket har en flat side, skal denne siden være vendt mot pekefingeren. De andre fingrene griper lett om håndtakets underside. Hånden som holder stokken, plasseres i kroppens midtlinje.   Stokken holdes ca ...
 • Rapporterte vennskap blant elever som bruker ASK

  10.07.2017 | Artikkel

  ...grad som jevnaldrende som følge av kommunikasjonsutfordringer og begrenset samhandling.  Forskningen om barns vennskap har i hovedsak rettet oppmerksomheten mot barn uten nedsatt funksjonsevne. Denne forskningen ...
 • – Gode rutiner når eleven har kombinerte sansetap

  10.11.2023 | Artikkel

  ...krever individuell kartlegging for elever som har nedsatt syn og hørsel. Det er store variasjoner, selv om det tilsynelatende kan se likt ut på tester og målinger. Det er også store forskjeller på hvordan enkelte ...
 • Kommunikasjon

  21.09.2023 | Kapittel

  ...meningsfull forståelse av omverdenen. Kommunikasjon handler ikke bare om å uttrykke grunnleggende behov eller ønsker om å få noe eller om å få noe til å skje. Kommunikasjon handler også om å dele følelser, opplevelser ...
 • AÁBC-sánit

  07.02.2019 | App

  AÁBC-sánit er en app som kan hjelpe barn til å lære å lese når de lytter til bokstavlyder og ord. Loga AÁBC-sánit birra davvisámegillii. APP-en passer for barn i førskolealder og i begynneropplæringen ...
 • Fra bruker til deltaker

  07.02.2022 | Kapittel

  Begrepet tolkebruker blir ofte forstått som den/de døve som deltar i samhandling med tolk. I faglitteratur om tolking brukes benevnelsen primærdeltaker fremfor tolkebruker, og da refereres det til alle ...
 • Formidling

  11.11.2020 | Kapittel

  ...ikke blir hørt i saker om sine utfordringer i skolen. Elevenes rett til medvirkning slås fast i Opplæringsloven, LK20 og i Prinsipper for opplæringen. De har rett til å si sin mening om hvordan de opplever ...