Til hovedinnhold
Viser 691–700 av 2258 treff.
  • Tema: Påske

    27.03.2020 | Kapittel

    Aktivitetsoppgave foreldre - barn.  Johanna viser forskjellige begreper på tegnspråk knyttet til påske  Foreldre instruerer på tegnspråk hvordan lage påskeharen (pdf).   Foreldre instruerer på tegnspråk ...
  • Kommunikasjon

    21.09.2023 | Kapittel

    ...meningsfull forståelse av omverdenen. Kommunikasjon handler ikke bare om å uttrykke grunnleggende behov eller ønsker om å få noe eller om å få noe til å skje. Kommunikasjon handler også om å dele følelser, opplevelser ...
  • Sang som middel for å avhjelpe dysartri

    28.06.2022 | Kapittel

    ...å synge. Dersom noen av dere spiller gitar bare litt, kan jeg hjelpe dere med å finne ut av hvilke grep som brukes i de ulike durene. Gi meg i så fall tilbakemelding. 3. Til slutt finner dere en sang for ...
  • Tilrettelegging for elever med stamming - hva kan lærerne gjøre?

    03.06.2021 | Video

    Animasjonsfilm om hva lærere kan bidra med for å gi elever med stamming en bedre hverdag. For elever med stamming er det viktig med god støtte fra de voksne rundt barnet. Som lærere kan man bidra til en ...
  • Formidling

    11.11.2020 | Kapittel

    ...ikke blir hørt i saker om sine utfordringer i skolen. Elevenes rett til medvirkning slås fast i Opplæringsloven, LK20 og i Prinsipper for opplæringen. De har rett til å si sin mening om hvordan de opplever ...
  • Hørselsvansker

    04.08.2023 | Kapittel

    Å lese og skrive tall er annerledes enn å lese og skrive ord. Oppgaven med å lese og skrive et tall handler ikke bare om å huske tallet, men å forstå innholdet og hva det representerer. Hørselshemmede ...
  • Kodingekspressen

    08.11.2021 | Konkret materiell

    ...meningsfulle aktiviteter for barn med utviklingshemming og/eller lærevansker med behov for ASK. Les mer om bruk av tematavle under pedagogisk bruk. Du kan velge å leke og programmere med det fysiske tog-settet ...
  • WASSP-skolebarn

    05.12.2016 | Kartleggingsmateriell

    ...mål og progresjon. Innholdet er delt inn i fem avsnitt som omhandler: Spørsmål om hvordan stammingen arter seg Tanker om stammingen Følelser om stammingen Unngåelse på grunn av stammingen Problemer på grunn ...
  • Hvordan gjennomføre vurdering av skriveutvikling

    31.05.2023 | Kapittel

    ...personen under skrivingen f.eks. ordprediksjon, ordbank osv. Sett en hensikt/årsak med å skrive sammen med personen. Gi gjerne et utvalg av bilder eller emner å skrive om. Oppmuntre personen til å skrive ...
  • Bruk av smartklokker for elever med oppmerksomhets- og konsentrasjonsvansker

    14.02.2017 | Artikkel

    ...mange ulike smartklokker på markedet. ikke alle smartklokker har funksjoner vi beskriver her. Undersøk om smartklokken har de funksjonene som du trenger og er kompatibel med telefonen du har.  Hvorfor bruke ...