Til hovedinnhold
Viser 721–730 av 2301 treff.
 • Levér skolelydbøker

  14.06.2018 | Tjeneste

  Alle lån gjelder til skoleåret er slutt. Da blir lydbøkene slettet automatisk.  Lån en bok på nytt hvis du trenger den mer.  Få hjelp av en voksen til å slette alle lydbøker som du har lastet ned.  Lurer ...
 • Erher.no – ressurs for hørselshemmede

  06.06.2016 | Nettressurs

  ...i grunnopplæringen er utviklet før Kunnskapsløftet (LK20), men kan brukes for å nå læringsmål i gjeldende læreplaner.  Statped ...
 • Observasjon av sosiale forhold

  25.01.2018 | Kapittel

  ...annerledes enn før, både faglig og sosialt. Diskuter hvordan medelever best kan hjelpe. Eleven det gjelder må selv være delaktig i dette.
 • Visuell følging

  04.09.2019 | Kapittel

  ...jobber sammen med eleven som bruker JAWS, kan det være vanskelig å vite hvor JAWS har fokus. Særlig gjelder dette på nettsider. Du kan slå på Uthev virtuell PC markør for å få en synlig markering på skjermen ...
 • Forstår språklige forskjeller tidlig

  28.03.2017 | Kapittel

  ...hverandre og med lærere i klasserom og friminutt. Vi vet derfor også en god del om hvilke mekanismer som kan gjøre seg gjeldende når barn og voksne skal samhandle på ulike språk. En fellesnevner i disse observasjonsstudiene ...
 • SHAPE CODING® systemet

  19.01.2024 | Artikkel

  ...samspill. For personer med DLD er det ofte ikke tilstrekkelig å få de grammatiske reglene forklart med ord. Kurset Kurset vil ta ca 2 dager å gjennomføre. KS læring som læringsplattform, gjør at du kan ta kurset ...
 • Dysleksi

  02.12.2020 | Kapittel

  ...kan bruke lang tid og mye krefter på å avkode en tekst. Ofte vil de også lese feil eller gjette på ord i teksten. Dette kan føre til at de ikke får med seg innholdet eller misforstår. De kan ha stor nytte ...
 • Hørsel og omvendt undervisning

  22.08.2022 | Kapittel

  ...situasjoner. Elever med nedsatt hørsel har mindre tilgang på lyd og kan derfor ha et mer begrenset ordforråd enn jevnaldrende. Legger du til rette for dette når du lager innholdet i undervisningsressursen ...
 • 1.5.1 Eksempel 1: Indiane, Gro og Klementinen

  05.03.2024 | Kapittel

  Det dukket opp spørsmål i personalgruppen, som «tenk om vi har glemt noen trinn i skrellingen?” og "hva om vi har byttet om på rekkefølgen?». Tankekartet vi endte opp med når vi gjennomgikk prosessen mentalt ...
 • 1.5.2 Eksempel 2: Å bygge veien frem til lek når barnet har taktil skyhet

  04.03.2024 | Kapittel

  Hjelperen hans ser også at han har en tendens til å være “taktilt sky”. Han er unnvikende når det gjelder å ta på noe eller bli tatt i hendene og det er vanskelig å få han til å godta bruk av taktile tegn ...