Til hovedinnhold
Viser 781–790 av 2259 treff.
 • Tilrettelegge læremidler tospråklig med norsk tegnspråk

  03.04.2017 | Nettressurs

  ...medelevene. Det er ressurskrevende å lage denne typen tilpasninger. Det kan derfor være lurt å tenke gjennom om det skal lages slik at det skal brukes til flere elever. Ved å holde seg tekstnær når man formidler ...
 • Old Man´s Journey

  22.09.2020 | App

  Journey kan spilles av alle, men egner seg best for 4.-7-trinn. Beskrivelse av spillet Spillet handler om en eldre mann som legger ut på en reise etter å ha mottatt et brev. Du følger mannen på reisen gjennom ...
 • Lyd i mobilitetsopplæringen

  01.09.2023 | Kapittel

  ...rette for å øke elevens auditive bevissthet. Dette gjelder særlig i ruteopplæringen, men kan også være en del av den ordinære undervisningen. Å snakke om lyder kan for eksempel legges inn som en fast aktivitet ...
 • Lesing og ADHD

  04.08.2023 | Kapittel

  ...utfordringer med språk og fonologi. Dysleksi kjennetegnes av vansker med nøyaktig og sikker ordgjenkjenning, staving og leseflyt. Lesevansker hos en elev med ADHD kan skyldes forhold som ikke nødvendigvis ...
 • Stønad og rettigheter ved tjenester

  08.09.2023 | Kapittel

  ...til arbeidsmiljøloven § 12-9, 3.ledd, og de kan ha rett til omsorgspenger etter folketrygdloven § 9-14. Om stønadssituasjonen for omsorgspenger, se folketrygdloven § 9-5. Omsorgspenger dekkes av NAV lokalt ...
 • Språkstimulering i kommunikasjon mellom pedagog og barn med cochleaimplantat (CI)

  21.02.2020 | Artikkel

  ...født døve i Norge oppdages ved nyfødtscreening på barselavdelingen. Omtrent 95 % av disse får tilbud om cochleaimplantat. De fleste takker ja, og populasjonen av døve mennesker med cochleaimplantat er derfor ...
 • Naturlige tegn

  09.02.2023 | Kapittel

  ...man vet at man kan tegnet. Neste gang du vil sjekke i tegnordboken hva tegnet for et ord er, tenk selv før du sjekker om du har rett.  Naturlige tegn ...
 • Digital kompetanse

  15.06.2016 | Artikkel

  ...til å bruke hvordan kan en eventuelt hente tillatelser Redskapskompetanse Redskapskompetanse handler om hvordan en mestrer en bestemt teknologi. Det vil si at brukeren må ha forståelse for verktøyet, for ...
 • Derfor er det viktig med en grundig utredning

  04.08.2023 | Kapittel

  Vansker med å lese og skrive kan bli oppdaget på ulike alderstrinn og av ulike personer. Ved mistanke om lese- og skrivevansker må eleven utredes av en fagperson med særskilt kompetanse innen lesing, skriving ...
 • Minoritetsspråk og flerspråklighet

  24.06.2016 | Artikkel

  ...ha et godt felles språk kan hemme deltakelsen i dialogen med jevnaldrende i barnehage og skole. Mer om deltakelse http://www.sansetap.no/smabarn-horsel/deltakelse/ Se eksempel på tilrettelegging   Døve  ...