Til hovedinnhold
Viser 801–810 av 2258 treff.
 • Pedagogisk tilrettelegging for elever med nedsatt hørsel

  16.06.2016 | Artikkel

  ...tegnstøtte eller norsk avhengig av hva som er aktuelt for eleven ha blikkontakt med eleven gjøre avtale om hvordan eleven kan signalisere når noe er uklart fange opp misforståelser før de utvikler seg til konflikter ...
 • Hvorfor er selvstendighet viktig?

  07.09.2022 | Kapittel

  ...selvstendighet fremmer begrepsforståelse, selvbilde og motorisk utvikling.   Forståelse, sammenheng og begrepsutvikling For barn med blindhet er det er viktig å få konkret informasjon om hva ulike gjøremål ...
 • Finmotoriske aktiviteter du kan observere

  24.03.2017 | Kapittel

  ...avstanden mellom ord og bokstaver økes? Opplever barnet dobbeltsyn eller uklart syn etter å ha lest en stund? Leser barnet med fingerstøtte over tid? Hopper barnet over eller leser om igjen ord eller linjer ...
 • Matematikk

  04.08.2023 | Kapittel

  ...også om å stille spørsmål, resonnere, argumentere og søke løsninger. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (udir.no) fremhever at barna skal oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres ...
 • Språk og kommunikasjon

  19.03.2022 | Kapittel

  ...e som har god språklig fungering kan ha gode ortografiske og grammatiske ferdigheter, et stort ordforråd og normal uttale. De språklige vanskene er knyttet til det pragmatiske, altså bruken av språket ...
 • Settings Senter

  04.09.2019 | Kapittel

  vil endringer gjelde for alle programmer. Setting Senter kan også åpnes med Ins+6, eller ved å trykke Ins+F2 og velge Settings Senter fra listen. I dette tilfelle vil endringer gjelde for programmet du ...
 • Taleprosessering og ulike typer språklydsvansker

  04.08.2023 | Kapittel

  ...fonologiske vansker, verbal dyspraksi. Snakker vi om samme vanske eller ulike typer av vansker – og hva har det å si for valg av tiltak?   Alle barn uttaler ord feil tidlig i utviklingen. Dette skyldes at barna ...
 • Tegnspråkgrammatikk

  06.03.2023 | Kapittel

  ...disse, samt konkrete tips til undervisningen.  De grammatiske elementene vi har valgt å konsentrere oss om, er valgt basert på erfaring fra undervisning i tegnspråk, samt ut ifra nyere litteratur. Det er forsket ...
 • Pedagogisk tilrettelegging

  17.01.2024 | Kapittel

  ...behov for systematisk og intensiv språkstimulering grunnet nedsatt hørsel og færre erfaringer. Tilbud om auditiv-verbal språkveiledning Organisatoriske tiltak  For å kunne skape gode lytteforhold er det nødvendig ...
 • Å snakke sammen når noen stammer

  29.03.2017 | Artikkel

  ...samtaler og stamming er ikke generelle, men kommer an på hvem som snakker sammen, og hva man snakker om. Artikkel med kvalitativ studie av turveksling og samkonstruksjon i samtaler der minst én deltaker ...