Til hovedinnhold
Viser 811–820 av 2251 treff.
 • Selvstendighet det første året

  09.09.2022 | Kapittel

  Å få et barn med blindhet kan sette i gang mange følelser og reaksjoner, ikke minst spørsmål om fremtiden. Hvordan vil livet bli? Hva vil mitt barn få til? Hva vil være vanskelig? Siden barn utvikler seg ...
 • Cause and Effect Sensory Sound Box

  14.09.2016 | App

  ...stimulering. Du kan også bruke den til begrepslæring knyttet til egenskaper ved animasjoner og lyd. Bruk den for å skape et visuelt bilde av lyd og visuelle erfaringer om hva lyd er. Gi taktile erfaringer med ...
 • Å snakke sammen når noen stammer

  29.03.2017 | Artikkel

  ...samtaler og stamming er ikke generelle, men kommer an på hvem som snakker sammen, og hva man snakker om. Artikkel med kvalitativ studie av turveksling og samkonstruksjon i samtaler der minst én deltaker ...
 • Grunnskolen

  28.05.2020 | Kapittel

  ...aktiviteter som kan styrke barnas språklige bevissthet.  Du finner tips til arbeid med begrepslæring i En veileder om begrepslæring. Kartlegg eleven hyppig Elever med dysleksi må arbeide systematisk for å bedre ...
 • Observasjon av aktivitetar

  06.10.2023 | Kapittel

  ...aktivitetar som stiller ulike krav til synssansen. I grovmotoriske aktivitetar kan det til dømes observerast om barnet meistrar grovmotoriske aktivitetar som forventa ut frå alder er klumsete, snublar, fell eller ...
 • Gråtende hender

  26.10.2021 | Nettressurs

  ...tilhørende undervisningsmateriell. Språk: norsk tegnspråk og norsk. Teaterforestillingen forteller historien om døve og funksjonshemmede ved nazismens fremvekst, og i Hitlers Tyskland. Fortellingen drives fram av ...
 • Hvorfor er selvstendighet viktig?

  07.09.2022 | Kapittel

  ...selvstendighet fremmer begrepsforståelse, selvbilde og motorisk utvikling.   Forståelse, sammenheng og begrepsutvikling For barn med blindhet er det er viktig å få konkret informasjon om hva ulike gjøremål ...
 • Kjennetegn

  01.03.2018 | Kapittel

  ...synes som om talespråkets lyder blandes med lyder i miljøet rundt, før de bearbeides i hjernen. APD kan sies å handle både om hvordan hjernen bearbeider akustiske og auditive inntrykk, og om hvor godt ...
 • Overgang til barnehage

  07.07.2020 | Kapittel

  ...til rette for at barnet skal ha det bra, disse strategiene er det viktig at personalet får kunnskap om. Gode tiltak Ha faste rutiner gjennom dagen. Barnehagens ansatte bør i så stor grad som mulig gjøre ...
 • Life is Strange

  18.06.2018 | App

  ...får du være med å påvirke handlingene til hovedpersonen underveis. Tematikken inviterer til samtale om psykisk helse og kan være et fint utgangspunkt å bruke til samtale og diskusjon i klassen. Historien ...