Til hovedinnhold
Viser 821–830 av 2239 treff.
 • Google Earth VR

  25.11.2019 | App

  ...ulike fag og tema. Oppsøk historiske steder i historietimen og se kjente monumenter og bygninger. Lær om geografi og natur ved å besøke land, byer, ørken og regnskog. Du kan se isbreene i Norge fra luften ...
 • Old Man´s Journey

  22.09.2020 | App

  Journey kan spilles av alle, men egner seg best for 4.-7-trinn. Beskrivelse av spillet Spillet handler om en eldre mann som legger ut på en reise etter å ha mottatt et brev. Du følger mannen på reisen gjennom ...
 • Kahoot!

  22.01.2018 | Nettressurs

  ...og godt egnede verktøy i lærerens daglige vurderingspraksis. Ressursen vil være mer læringsfremmende om den benyttes til formativ vurdering fremfor summativ vurdering. Kahoot kan brukes både i forkant av ...
 • Når atferden blir et problem

  25.08.2017 | Kapittel

  ...grenser mellom hva som regnes som akseptabel og uakseptabel atferd. Det varierer også fra miljø til miljø om oppførselen regnes for «rar» eller ikke. Atferden er et problem hvis den reduserer muligheten for læring ...
 • Derfor er det viktig med en grundig utredning

  04.08.2023 | Kapittel

  Vansker med å lese og skrive kan bli oppdaget på ulike alderstrinn og av ulike personer. Ved mistanke om lese- og skrivevansker må eleven utredes av en fagperson med særskilt kompetanse innen lesing, skriving ...
 • Lesing og ADHD

  04.08.2023 | Kapittel

  ...utfordringer med språk og fonologi. Dysleksi kjennetegnes av vansker med nøyaktig og sikker ordgjenkjenning, staving og leseflyt. Lesevansker hos en elev med ADHD kan skyldes forhold som ikke nødvendigvis ...
 • Hvorfor følger han ikke med på det jeg sier?

  04.08.2023 | Kapittel

  ...med tips om tilrettelegging og støtte i klasserommet Tydelig struktur og faste rutiner Visuell støtte som hjelp til fokus, hukommelse, forståelse, kategorisering og lagring av ord og begreper Arbeide med ...
 • Stønad og rettigheter ved tjenester

  08.09.2023 | Kapittel

  ...til arbeidsmiljøloven § 12-9, 3.ledd, og de kan ha rett til omsorgspenger etter folketrygdloven § 9-14. Om stønadssituasjonen for omsorgspenger, se folketrygdloven § 9-5. Omsorgspenger dekkes av NAV lokalt ...
 • Til leseren

  03.09.2018 | Kapittel

  ...mobilitet: https://www.statped.no/laringsressurser/syn/veileder-om-opplaring-i-punktskrift-mobilitet-og-bruk-av-tekniske-hjelpemidler/. Se kapitlet om bruk av tekniske hjelpemidler. Disse to veilederne må derfor ...
 • Minoritetsspråk og flerspråklighet

  24.06.2016 | Artikkel

  ...ha et godt felles språk kan hemme deltakelsen i dialogen med jevnaldrende i barnehage og skole. Mer om deltakelse http://www.sansetap.no/smabarn-horsel/deltakelse/ Se eksempel på tilrettelegging   Døve  ...