Til hovedinnhold
Viser 851–860 av 2255 treff.
 • Hva er stamming? - Informasjonsfilm for skolebarn

  03.06.2021 | Video

  ...stamming er det viktig å få tilstrekkelig kunnskap om stamming. I denne filmen møter vi Erik, en 10 år gammel gutt med stamming, og vi får vite mer om hva stamming er. Filmen er laget for skolebarn og kan ...
 • Baobabtreet

  27.05.2016 | App

  ...boken kan barn få en god og kunstnerisk opplevelse. Appen kan være en god måte å formidle kunnskap om tegnspråk på og samtidig gi en god opplevelse for alle. Du har tre valgmuligheter når du kommer inn ...
 • Dash

  18.06.2019 | Konkret materiell

  Lær om programmering på en lekbasert måte med roboten Dash. Med roboten Dash kan du tilegne deg grunnleggende ferdigheter i logisk tenkning, algoritmisk tenkning, samarbeid og programmering. FIlm om Dash ...
 • Diverse

  21.06.2022 | Kapittel

  ...ned alfabetoppgaver.pdf Last ned annonser.pdf Last ned dikt.pdf Last ned dyrenavn.pdf Last ned finn ordet (bokstav og tall).pdf Last ned fleip eller fakta.pdf Last ned geografi 1.pdf Last ned geografi 2.pdf ...
 • Litt større barn

  07.06.2023 | Kapittel

  ...løpet av barnets andre leveår snakker de i et-ords-ytringer om «sin verden». Ord som mamma, pappa, hei og ha det er viktige for dem. Når barn har lært ca. 50 ord begynner de å sette disse sammen i små setninger ...
 • Er vansker med uttale og språk det samme?

  04.08.2023 | Kapittel

  ...med å uttale ord slik som det er forventet utfra alder. Det er mange årsaker til at et barn kan ha vansker med uttale. Det kreves kartlegging for å finne ut om barnets vanske dreier seg om en uttalevanske ...
 • IPCA-kartlegging av kommunikative uttrykk

  12.10.2023 | Kartleggingsmateriell

  ...uttrykksformer. Det kan også egne seg for å kartlegge personer som forstår og som kanskje selv bruker enkelte ord eller andre symbolske uttrykk. IPCA egner seg både for barn, unge og voksne på tidlige utviklingstrinn ...
 • Når atferden blir et problem

  25.08.2017 | Kapittel

  ...grenser mellom hva som regnes som akseptabel og uakseptabel atferd. Det varierer også fra miljø til miljø om oppførselen regnes for «rar» eller ikke. Atferden er et problem hvis den reduserer muligheten for læring ...
 • PCS-symbolaálgu

  23.10.2023 | App

  ...høsten 2024. Følg med på Statped sine nettsider! Skjermbilde av ordlisten “Mine klær” Skjermbilde av tematavle tilknyttet påkledning. Se video om PCS-symbolstart/PCS-symbolaálgu på Youtube. Filmen er på norsk) ...
 • Eleven

  18.05.2021 | Kapittel

  ...møter der de drøfter og planlegger ulike tiltak, uten at eleven er involvert. Elevens opplevelser, tanker og behov må være kjent for de som skal bistå med løsninger knyttet til skolefraværet. Eleven må forstå ...