Til hovedinnhold
Viser 861–870 av 2255 treff.
 • 2.3 Kroppslig-taktil pedagogikk

  04.03.2024 | Kapittel

  ...mulig for barnet   Tilgang til opplevelser av detaljer i kontekst  For barnet denne ressursen handler om er enhver kontekst først og fremst en handlingskontekst. Dette vil si at den skapes gjennom de handlingene ...
 • 2.1 Hjelperen støtter barnets kognitive utvikling

  04.03.2024 | Kapittel

  ...praksis om å støtte barnets egen subjektive utforsking i en interaksjon eller aktivitet. Dette er en parallell rolle som Hjelperen helst skal ha i tillegg til rollen som kommunikasjonspartner. Begrepet kognisjon ...
 • Elevmedvirkning

  22.10.2019 | Kapittel

  ...for en elev, er det viktig at eleven selv er delaktig i utvelgelsen. Dette kan for eksempel gjelde i spørsmålet om hvilken tidtaking- eller kalenderapp som er best egnet for eleven. Når du skal velge aktuelle ...
 • Alternative måter å kommunisere på

  14.09.2020 | Kapittel

  ...som ikke kan kommunisere med tale, kan i mange tilfeller kommunisere på andre måter i spill. Dette gjelder blant annet elever med nedsatt hørsel eller ASK-brukere.   I spill kan kommunikasjonen foregå skriftlig ...
 • Små blinde barn og lek med seende, pedagogens rolle

  21.02.2019 | Bok/hefte

  Å være født blind eller sterkt synshemmet, innebærer store utfordringer for barnet når det gjelder samspillet med andre barn. Det blinde barnet har ikke mulighet til å delta i lek med andre barn uten ...
 • Nytt miljø

  22.08.2023 | Kapittel

  ...ivaretatt? Hvilken kompetanse har barnehagepersonalet når det gjelder kombinert syns- og hørselsnedsettelse? Før barnehagestart bør det kartlegges om barnet har behov for: tilrettelagt lydmiljø fysisk tilrettelegging ...
 • Tilrettelegging for kommunikasjon

  22.08.2023 | Kapittel

  ...med å snakke til du har barnets oppmerksomhet og er nær barnet. Dette gjelder både tale- og tegnspråklig kommunikasjon snakke en om gangen vær tydelig i innholdet i det du sier ved bruk av, tydelig kroppsspråk ...
 • Faglig inkludert?

  14.01.2019 | Bok/hefte

  Fortellinger fra elever med ulik måloppnåelse.  Boken diskuterer begrepet inkludering ut fra et faglig perspektiv, basert på empiri fra prosjektet «Faglig inkludering». Gjennom prosjektet ble det gjennomført ...
 • CHARGE syndrom

  25.10.2023 | Kapittel

  ...opptrer samtidig, og er en av de vanligste årsakene til kombinert syns – og hørselstap. Forekomst: Selv om det ikke finnes eksakte tall så anslås det at ca. 1 av mellom 9 -10,000 barn vil ha eller få en CHARGE ...
 • Svaksyntmobilitet

  09.08.2023 | Kapittel

  Begrepet “svaksyntmobilitet” viser til at den som mottar mobilitetsopplæring har en synsrest som kan benyttes i orientering. I mobilitetsopplæringen for svaksynte må det tas andre hensyn enn i opplæringen ...