Til hovedinnhold
Viser 871–880 av 2287 treff.
 • Hva er nedsatt hørsel?

  24.01.2024 | Artikkel

  Nedsatt hørsel er redusert evne til å oppfatte lyder. Lær om nedsatt hørsel hos barn, elever og voksne.  Hørsel er en av de viktigste sansene for å kunne utvikle talespråk samle erfaringer utvikle regler ...
 • Når atferden blir et problem

  25.08.2017 | Kapittel

  ...grenser mellom hva som regnes som akseptabel og uakseptabel atferd. Det varierer også fra miljø til miljø om oppførselen regnes for «rar» eller ikke. Atferden er et problem hvis den reduserer muligheten for læring ...
 • Svaksyntmobilitet

  09.08.2023 | Kapittel

  Begrepet “svaksyntmobilitet” viser til at den som mottar mobilitetsopplæring har en synsrest som kan benyttes i orientering. I mobilitetsopplæringen for svaksynte må det tas andre hensyn enn i opplæringen ...
 • IPCA-kartlegging av kommunikative uttrykk

  12.10.2023 | Kartleggingsmateriell

  ...uttrykksformer. Det kan også egne seg for å kartlegge personer som forstår og som kanskje selv bruker enkelte ord eller andre symbolske uttrykk. IPCA egner seg både for barn, unge og voksne på tidlige utviklingstrinn ...
 • PCS-symbolaálgu

  23.10.2023 | App

  ...høsten 2024. Følg med på Statped sine nettsider! Skjermbilde av ordlisten “Mine klær” Skjermbilde av tematavle tilknyttet påkledning. Se video om PCS-symbolstart/PCS-symbolaálgu på Youtube. Filmen er på norsk) ...
 • 2.1 Hjelperen støtter barnets kognitive utvikling

  04.03.2024 | Kapittel

  ...praksis om å støtte barnets egen subjektive utforsking i en interaksjon eller aktivitet. Dette er en parallell rolle som Hjelperen helst skal ha i tillegg til rollen som kommunikasjonspartner. Begrepet kognisjon ...
 • CHARGE syndrom

  25.10.2023 | Kapittel

  ...opptrer samtidig, og er en av de vanligste årsakene til kombinert syns – og hørselstap. Forekomst: Selv om det ikke finnes eksakte tall så anslås det at ca. 1 av mellom 9 -10,000 barn vil ha eller få en CHARGE ...
 • 2.3 Kroppslig-taktil pedagogikk

  04.03.2024 | Kapittel

  ...mulig for barnet   Tilgang til opplevelser av detaljer i kontekst  For barnet denne ressursen handler om er enhver kontekst først og fremst en handlingskontekst. Dette vil si at den skapes gjennom de handlingene ...
 • Faglig inkludert?

  14.01.2019 | Bok/hefte

  Fortellinger fra elever med ulik måloppnåelse.  Boken diskuterer begrepet inkludering ut fra et faglig perspektiv, basert på empiri fra prosjektet «Faglig inkludering». Gjennom prosjektet ble det gjennomført ...
 • Forklaring

  13.09.2018 | Kapittel

  ...stemme, gjesping, vugging og veiving med hendene, slik at barnet oppfatter det. Avstanden er med andre ord ganske nær. Dette gjør foreldre og andre som har med barn å gjøre helt ubevisst. Det at voksne speiler ...